Petroupim

Správní území obce Petroupim se rozkládá na výměře 950,63 ha na jednom katastrálním území Petroupim.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
 - Petroupec        
 - Petroupim      
 - Sembratec

 
V obci žije 307 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318.

Program zastupitelstva 12. 2. 2018

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pondělí 12. února 2018 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5. 2. 2018

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 29.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na pátek 29. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2018

2/ Různé

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

 

 

Starosta obce Petroupim podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volba prezidenta České republiky se koná:

 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č. p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 3. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.
 4. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12. 2017

                                                                                               Jiří Černý

                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech

 1. a 13. ledna 2018

                      

 

               Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018. První zasedání se uskuteční dne 20. prosince 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 18. 12.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků

       Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

                             Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                            

                      

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

 

Počet okrsků: 1 (jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 27. 11. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

 

 

                                              

Program zastupitelstva 4.12.2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 4. 12. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p. 74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8

2/ Střednědobý výhled na roky 2018 - 2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky

       Oznámení o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Starosta obce Petroupim podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

 

                                                       oznamuje

 

 

 1. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 1. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Petroupim č.p. 74 budova Obecního úřadu Petroupim.
 2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky

a nebo cestovním průkazem).

 1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 1. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Petroupimi dne 2. 10. 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                       Černý Jiří

                                                                                                         starosta

 

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                           konané ve dnech 20. a 21. října 2017

 

               Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

 

                                                                                          

 

V souladu s § 14 c) odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                                       svolávám

 

 

první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek Petroupim pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 27. září 2017 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu se sídlem Petroupim č.p.74

 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

 

 

 

V Petroupimi dne 20.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program zastupitelstva 25. 9. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 25.9.2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 18.9.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

                                 konané ve dnech 20. a 21. října 2017

                       Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

 

 

 

                                                    Informace

                                o počtu a sídlech volebních okrsků

 

V souladu s  § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 

 

 

Počet okrsků: 1 ( jeden)

 

Sídlo volebního okrsku č. 1, Petroupim č. p. 74

 

 

 

V Petroupimi dne 5. září 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                          Jiří Černý

                                                                                              starosta obce Petroupim

Program veřejného zasedání zastupitelstva 26. 6. 2017

         Zveřejnění programu veřejného zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 26. 6. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 19. 6. 2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Program zastupitelstva 22.5.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 22.5. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ DSO Obecní lesy Benešovska

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 15.5.2017

 

 

 

 

 

                                                                          Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 12.4.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 12. 4. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č.1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 5.4.2017

 

 

 

 

 

                                                                        Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/petroupim-uredni-deska.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/rozpočty.html a http://chopos.cz/petroupim-obecni-urad/závěrečné-účty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Petroupim je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, v úředních hodinách: pondělí  18,00 hod. – 21,00 hod.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Program zastupitelstva 6.3.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 3. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 27.2.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

 

 

Záměr obce Petroupim

Záměr Obce Petroupim

Vyvěšeno : 8. 2. 2017

Sejmuto : 24. 2. 2017


Obec Petroupim

zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto záměru a je zveřejněn spolu s tímto záměrem.

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Obec Petroupim

 

…………………..………

Jiří Černý

starosta obce

 

Program zastupitelstva 6.2.2017

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 6. 2. 2017 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 30.1.2017

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                      starosta obce

Program zastupitelstva 28.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 28. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 21.12.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

Program zastupitelstva 5.12.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 5. 12. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

 

 

V Petroupimi dne 28.11.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 21.11.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 21. 11. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č. p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 14. 11. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

Program zastupitelstva 31.10.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 31.10. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.                                        

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 24.10.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 19.9.2016

Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 19. 9. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 12.9.2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

Program zastupitelstva 8.8.2016

                   Zveřejnění programu zasedání OZ v Petroupimi

 

 

 

V souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákonem č.106/1999 Sb., zveřejňuje OÚ Petroupim program zasedání obecního zastupitelstva obce Petroupim plánovaného na 8. 8. 2016 od 19.00 hod. na Obecním úřadě Petroupim č.p.74.

 

 

                                                

 

Program:

 

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

 

 

 

 

 

 

V Petroupimi dne 1. 8. 2016

 

 

 

 

 

                                                                         Černý Jiří

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 12. 2. 2018

                                                           1.

 

Zápis č. 1/2018

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12. 2. 2018

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Omluveni: Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo již podruhé projednávalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 2366/1

v Sembratci. Jedná se o část pozemku, který tvoří náves v Sembratci. Diskutovalo se hlavně o tom, že když se povolí jednomu vlastníku odkoupit část návsi, může dojít k tomu, že přijdou s návrhem odkoupení i další občané. Z tohoto důvodu zastupitelstvo s prodejem nesouhlasí.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku 2366/1 v Sembratci.

 

Hlasování: 0 pro/ 5 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelé projednali koupi pozemku parcelní číslo – 155/1 v k. ú. Petroupim.

Druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemek o výměře 787 m2 pod stavbou silážního žlabu u sušičky obilí. Tento žlab je již ve vlastnictví obce a bude v příštích letech sloužit jako plocha na odložení bioodpadu.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku parc. číslo - 155/1 v k.ú. Petroupim za cenu 80,- Kč za m2.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 1. 2018 na myslivně v Petroupimi.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů
 • volné téma
 • granty a dotace

2.

 

 • centrum společných služeb
 • skupinový vodovod

 

add 3.)

Organizace RUAH o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou, zdravotní a sociální péči v regionu Benešov požádala obec o finanční příspěvek na činnost.

Zastupitelstvo obce poskytne společnosti RUAH o.p.s. finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

ČAOH – česká asociace odpadového hospodářství poslala písemnou informaci k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst. Upozorňuje na neveřejně připravované účelové změně zákona o odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona o odpadech.

Základním bodem účelového poslaneckého pozměňovacího návrhu je opakovaně prosazované razantní zdražení skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města.

Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů.

Po podrobném prostudování celého dopisu přijalo zastupitelstvo návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Petroupim nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou pana Libora Černohlávka se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice. Jeho firma nabízí obci likvidaci použitých olejů. Nabízí nádoby pro svoz přepálených olejů.

Zastupitelstvo tuto nabídku uvítalo a rozhodlo o umístění nádob na přepálený olej na jedno stanoviště v Petroupimi, na Petroupci a v Sembratci.

Starosta uzavře s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, smlouvu o poskytnutí služeb.

 

 

 

                                                                       3.

 

Ve IV. čtvrtletí 2017 odevzdala naše obec 678 kg textilu.

 

Příspěvky občanům na popelnice, kteří splnili podmínky 4 x 1.012,- Kč a 10 x 654,- Kč.

Celkem obec přispěla čtrnácti žadatelům.

 

Zastupitelé opět projednávali přípravu oslav 700 let od první písemné zmínky o obci.

 

 

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 12. 2. 2018

 

OZ schvaluje:

1/ Koupi pozemku parc. číslo - 155/1 o výměře 787 m2 za cenu 80,- Kč za m2

2/ Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč společnosti RUAH o.p.s.

3/ Zastupitelstvo obce Petroupim projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce Petroupim nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

 

OZ neschvaluje:

1/ Prodej části pozemku parcelní číslo 2366/1 v k.ú. Petroupim.

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 19. 2. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 2. 2018                                                          Sejmuto: 7. 3. 2018

 

Zápis ze zastupitelstva 29.12.2017

Rozpoctove_opatreni_c_10.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 8/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29. 12. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluvena: Mgr. Černá Jana

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2018

2/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2018.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2018 na jednotlivé položky.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Rozpočtové opatření č. 10

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 10 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 10

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 10 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce

a na EÚD.

 

Nařízení vlády

Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády Sbírky zákonů 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Výše odměn zastupitelstva obce se nebude měnit a zůstane ve stejné výši.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

CHOPOS

Starosta seznámil zastupitele s průběhem zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se uskutečnilo dne 28. 12. 2017 v Postupicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu

2.

 • granty a dotace
 • centrum společných služeb
 • úprava rozpočtu 2017
 • schválení rozpočtu na rok 2018
 • schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2020
 • volba kontrolního a finančního výboru na rok 2018
 • volba předsedy a místopředsedy svazku na rok 2018
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • inventarizace majetku
 • volné téma

 

DSO Obecní lesy Benešovska

Zasedání správní rady DSO OLB se uskutečnilo 21. prosince 2017 ve Václavicích.

Program:

 • schválení programu
 • projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 na rok 2017
 • projednání a schválení rozpočtu na rok 2018
 • projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021
 • projednání výše odměny pro pana Krejčího
 • diskuze, různé
 • závěr

 

Žádost o koupi pozemku

Zastupitelé byli seznámeni s dopisem od pana P. Z., který žádá zastupitelstvo o odkoupení části pozemku 2366/1 v Sembratci. Po diskuzi bylo dohodnuto, že se k tomuto bodu vrátí zastupitelstvo na svém příštím zasedání.

 

EKO-KOM

Společnost EKO-KOM vyplatila obci za sběr separovaného odpadu ve III. čtvrtletí 2017 částku ve výši 14.521,- Kč.

 

Územní plán

Po informaci od ing. arch. Tiché, že nebude ze zdravotních důvodů pro naši obec pořizovat změnu územního plánu. Starosta oslovil jiného pořizovatele změny územního plánu.

 

Výše škody po krádeži na OÚ

Dle sdělení policie ČR byli vypátráni pachatelé krádeže v budově obecního úřadu. Celková výše škody činí 25.611,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 29. 12. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2018

2/ Rozpočtové opatření č.10

3/ Výši odměn členů zastupitelstva

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z CHOPOS

2/ Zprávu starosty z DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.                                                      

 

V Petroupimi dne 5. 1. 2018

 

Zapsala: Jana Fraňková

                                                                  

 

Vyvěšeno na EÚD.    

 

                                                                        

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 5. 1. 2018

 

 

Sejmuto: 20. 1. 2018

Zápis ze zastupitelstva 4.12.2017

Navrh_rozpoctu_na_rok_2018.pdf

Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_na_rok_2018_2020.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_7.pdf

Rozpoctove_opatreni_c_8.pdf

Rozpoctove-opatreni_c_9.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 7/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. 12. 2017

 

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9

2/ Střednědobý výhled na rok 2018 -2020

3/ Návrh rozpočtu na rok 2018

4/ BENE-BUS

5/ CHOPOS

6/ Lesy Benešovska

7/ Inventarizace majetku

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7, č. 8 a č. 9

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 a č. 9 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé projednali se střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020.

Tento návrh byl vyvěšen na EÚD 15. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit.

Střednědobý rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4. 500.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2020 bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

 

                                                                                              2.

add 3.)

Zastupitelé projednali Návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh tohoto rozpočtu byl vyvěšen na EÚD

 1. 11. 2017 tak, aby se s ním mohli zastupitelé seznámit. Návrh rozpočtu na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

add 4.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2018.

 • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         307 obyvatel x 190,- Kč
 • příspěvek na činnost sdružení                               307 obyvatel x   1,- Kč

Celá částka bude zaplacena do 15. 1. 2018.

 

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 10. 2017 v Českém Šternberku a 28. 11. 2017 v Soběhrdech. Starosta informoval přítomné o průběhu obou zasedání.  

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem svazku obcí CHOPOS na rok 2018.

 

add 6.)

Starosta seznámil přítomné s výsledky jednání Obecních lesů Benešovska, které se konalo ve Václavicích. Informoval o rozpočtovém opatření č. 2.

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018.

S návrhem střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na roky 2019 – 2021.

 

add 7.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č. 1/2012.

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2017 až 2. 1. 2018

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2018 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,- Kč a to počátkem prvního a třetího čtvrtletí.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

 

 

3.

 

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb s panem Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cena za tuto službu. Cena za odvoz popelnice se na rok 2018 nemění. Pouze se mění cena za odvoz kontejnerů na plast, papír a sklo – zdražení o 5,- Kč za kontejner (z 191,- Kč bez DPH na 195,- Kč bez DPH).

 

add 10.)

Příspěvek na podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví v roce 2018 formou neinvestiční dotace neziskové organizaci Posázaví byl zastupitelstvem stanoven na výši 40,- Kč na obyvatele

(307 obyvatel).

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelé vybrali druh a barvu textilie na výrobu obecního praporu. Výroba bude zadána firmě Velebný + Fam, Ústí nad Orlicí.

 

 

Ve III. čtvrtletí 2017 bylo odvezeno firmou DIMATEX CS, Stráž nad Nisou celkem 459 kg textilu.

 

 

Za třídění odpadů ve III. čtvrtletí vyplatila společnost EKO-KOM obci částku 12.372,- Kč za 3,807 tuny vytříděných odpadů (papír, plast, sklo a nápojový karton).

 

 

Starosta děkuje účastníkům akce ,,Sázení stromků podél komunikace Petroupim – Bedrč“

za vykonanou práci.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 4. 12. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9

2/ Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020

3/ Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2018 podle jednotlivých paragrafů

4/ Výši příspěvku pro MŠ Petroupim

5/ Výši příspěvku pro Posázaví o.p.s.

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty z BENE-BUS

2/ Zprávu starosty z CHOPOS

3/ Zprávu starosty z DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Provedení inventarizace majetku

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.                                                 Ověření zápisu:

 

V Petroupimi dne 5.12.2017                                                      Vyvěšeno: 5.12.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková                                                                Sejmuto: 21.12.2017

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 25.9.2017

Rozpoctove_opatreni_c_4_5_6.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6

2/ Územní plán

3/ Věcné břemeno

4/ Senážní žlab

5/ CHOPOS

6/ Komunikace

7/ Různé

 

add.1)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 4, 5 a 6.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva

na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelé se zabývali přípravou změny územního plánu. Pozemek naproti škole parcelní číslo 540/1 o výměře 1885 m2 trvalý travní porost v územním plánu změnit na plochu občanského vybavení. To umožní v budoucnu pozemek využít pro potřeby školy a MŠ.

 

Současný územní plán neumožňuje vytvořit nové stavební parcely. Pro vznik nových parcel je třeba z územního plánu vyřadit parcely, které jsou zakresleny, ale v současné době se s výstavbou na nich nepočítá. Jako první byly k vyřazení navrženy parcely v Sembratci 155/11

a 1952. Majitel pozemků DZV NOVA Bystřice,a.s. na toto vyřazení přistoupil s tím, že nové stavební parcely v územním plánu nebudou na úkor orné, zemědělské půdy.

 

 

 

 

                                                                       2.

 

add 3.)

Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011146/2

Petroupim-kN.

Jedná se o věcné břemeno k elektrické přípojce na Petroupci na parcele č. 2162/4.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedené nemovité věci do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto:

 

Předmět nabytí:

Stavba senážního žlabu o rozměrech 17,42 m x 43,30 m zřízená na pozemku parcelní číslo st.155/1, LV: 201, a na pozemku parcelní číslo st.155/2 v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, kdy tato stavba není zapsána v katastru nemovitostí.

Stavba je popsána ve znaleckém posudku č.4771-31/2017 vyhotoveném dne 23.6.2017

Ing. Zdeňkem Kubískou, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a geodézie a kartografie. Součástí tohoto posudku je také kolaudační rozhodnutí ze dne 10.8.1978, č.j. Výst. 332-3-2498/78 vydané ONV v Benešově, odbor výstavby a územního plánování.

Vlastnické právo ke stavbě je omezeno zákonným předkupním právem podle ust. § 3056 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nabyvatel: Obec Petroupim

Kupní cena: 50.000,- Kč

Koupě této senážní jámy by v budoucnosti umožnila umístění dvou kontejnerů na biologický odpad, skládkování větví a jiného rozložitelného odpadu, který by byl následně odvezen.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 30. 6. 2017 v Bílkovicích.

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 29. 8. 2017 v Třebešicích.

Starosta informoval zastupitele o programu.

 

add 6.)

Dne 14. 9. 2017 byla předána stavební firmou PROXIMA - stavební společnost spol. s. r. o., Benešov komunikace 1C Za školou. Podrobnější zpráva o realizaci celé akce a vyúčtování bude zveřejněna na zasedání zastupitelstva v měsíci listopadu po uzavření celé akce.

 

 

 

 

 

 

                                                                       3.

 

add 7.)

V budově obecního úřadu bylo provedeno zateplení stropu foukanou minerální izolací.

 

 

Starosta se zúčastnil konzultace na Státním fondu dopravní infrastruktury ohledně akce ,,Chodník podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec.“

Byly zde projednány připomínky k předložené projektové dokumentaci. Na základě úprav projektu bude znovu požádáno o dotaci na tento chodník.

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla na obci kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena za období 02/2012 – 06/2017.

Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 

 

V úterý 3. 10. 2017 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu. Akce je plakátována na úřední desce.

 

Rozbory vody z obecních studen byly zveřejněny na úřední desce obce.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 25.9.2017

 

OZ schvaluje:

1/Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č. 6

2/ Věcné břemeno na parcele 2162/4

3/ Koupi senážního žlabu na pozemku parc. číslo 155/1 a 155/2

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přípravu změny územního plánu

2/ Zprávu ze zasedání výboru svazku obcí CHOPOS

3/ Předání komunikace 1C Za školou

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 2.10.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:                                                                                    Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Vyvěšeno: 2.10.2017                                                                         Sejmuto: 18.10.2017

Zápis z veřejného zastupitelstva 26.6.2017

Rozpoctove_opatreni_c_3.pdf

Ucetni_zaverka_obce_rok_2016.pdf

Zaverecny_ucet_obce_Petroupim_rok_2016.pdf

Ucetni_zaverka_MS_Petroupim_2016.pdf

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2016.pdf

Ucetni_vykazy_rok_2016.pdf                                                                              1.

Zápis č. 5/2017

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 26. 6. 2017

 

Začátek v 19.15 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Pohunek Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava,

17 obyvatel obce dle prezenční listiny

 

Omluven: Hruška Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

2/ Účetní závěrka obce

3/ Účetní závěrka MŠ

4/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

5/ Rozpočtové opatření č. 3

6/ CHOPOS

7/ DSO Obecní lesy Benešovska

8/ Územní plán

9/ Různé

 

add 1.)

Paní Fraňková Jana přečetla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petroupim za rok 2016. K přečtené zprávě neměl nikdo žádné připomínky. Starosta obce poděkoval účetní obce paní Dagmar Škvorové za to, že závěr přezkoumání byl bez chyby.

Celý zápis o výsledku přezkoumání hospodaření je jako příloha k zápisu.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka obce Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Petroupim za rok 2016.

Účetní závěrka Mateřské školy Petroupim bude vyvěšena jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání a schvaluje Závěrečný účet bez výhrad.

Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016 bude vyvěšen jako příloha k zápisu.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

                                                                             

add 5.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 3, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 5. 2017 v Chotýšanech.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • koordinátor sociálních služeb mikroregionu CHOPOS
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016
 • závěrečný účet DSO CHOPOS
 • revokace schválení rozpočtu roku 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č.1
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • harmonogram výjezdu do Jánských lázní

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

 

add 7.)

Zasedání správní rady DSO OLB se uskutečnilo 6. června v Benešově.

Program:

 • schválení programu jednání
 • schválení závěrečného účtu za rok 2016
 • schválení účetní závěrky za rok 2016
 • informace o zalesňování
 • informace o spolupráci na přípravě sochařského sympozia
 • diskuze
 • závěr

 

Starosta krátce okomentoval jednotlivé body zápisu.

V Petroupimi bylo vysazeno celkem 2.700 kusů smrku.

 

add 8.)

V letošním roce probíhá příprava na změnu územního plánu. Zatím se přihlásili 3 žadatelé, kteří požadují změnu.

Starosta přítomným objasnil problematiku změny.

Další jednání s paní architektkou Tichou budou probíhat.

 

add 9.)

Starosta opět zdůraznil potřebu šetřit s pitnou vodou. V žádném případě není možno napouštět bazény, zalévat zahrady, mýt auta a i jinak plýtvat pitnou vodou.

Pitné vody je opravdu velký nedostatek.

V souvislosti s tímto problémem byla vybudována nová 50 m hluboká vrtaná studna. Samotné vrtání zatím stálo 132.000,- Kč. Další náklady vzniknou vystrojením a připojením studny k úpravně vody.

Z důvodu plýtvání a zvýšených nákladů bude muset zřejmě dojít k navýšení ceny vodného.

 

 

Obec byla vyzvána, aby se vyjádřila ve zjišťovacím řízením ,, Stáj pro jalovice – Petroupim“.

Jedná se o modernizaci původní stáje pro 240 kusů dojnic v areálu společnosti DZV NOVA, a.s. v obci Petroupim. Nově zde bude ustájeno 296 kusů jalovic. Celé oznámení o posuzování o vlivu na životní prostředí je vyvěšeno na úřední desce obce Petroupim.

 

 

 1. června byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí na plnění povinností, kterými se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu splnil své povinnosti.

Protokol je založen k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

 

Podmínky pro přidělení finančního příspěvku na ČOV splnil p. Jirák.

 

 

V měsíci srpnu bude provedena výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu.

 

V měsíci červenci začne Obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou.

Starosta upozornil na nevhodné parkování na této komunikaci. Tato část je veřejná komunikace a ne parkoviště. Je třeba, aby každý parkoval na svém pozemku tak, aby byl umožněn volný průjezd po komunikaci. Obzvláště nyní, když zde budou probíhat stavební práce při obnově povrchu.

 

 

Pro naši obec je zpracovávána projektová dokumentace na obnovu zeleně. Ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land 5. Celá obec je rozdělena na 7 lokalit, kde se řeší jednotlivé typy zeleně.

 

 

V příštím roce v termínu 8. září 2018 proběhnou oslavy 700 let založení obce Petroupim. V této souvislosti byl přítomným představen grafický návrh obecního znaku a vlajky. Již v letošním roce bude vydán kalendář na rok 2018, který bude tuto událost připomínat. Kalendáře budou předány do

jednotlivých nemovitostí obce.

 

Podle možností by se v letošním roce mělo uskutečnit výměna starého vodovodního potrubí u bytovek.

 

Diskuze:

 p. Bohatová – připomínka k veřejnému osvětlení u Straků na Petroupci

 p. Mokrý – připomínka k osvětlení, dopravnímu značení a špatný stav komunikace v Sembratci

 p. Bohata – sklon komunikace na mostu na Petroupci

 p. Matoušková – špatný stav kanalizace u Hanzlíků

 p. Zach – špatný stav kanalizační šachty u p. Přibyla

 p. Petrová – územní plán, chybějící poklop na šachtě u truhlárny

 p. Noháč – kontejnery u prodejny, komunikace Za školou

 

Usnesení č. 5 z veřejného zastupitelstva konaného dne 26. 6. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Účetní závěrku obce Petroupim za rok 2016

2/ Účetní závěrku MŠ Petroupim za rok 2016

3/ Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016

4/ Rozpočtové opatření č. 3

 

OZ bere na vědomí:

1/ Přezkoumání hospodaření obce Petroupim ze rok 2016

2/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

3/ Zprávu starosty ze zasedání DSO Obecní lesy Benešovska

4/ Vyplacení finančního příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 28. 6. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28. 6. 2017

 

Sejmuto: 14. 7. 2017

 

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 22.5.2017

Rozpoctove_opatreni_2.pdf                                                                       1.

 

Zápis č. 4/ 2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

                 Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Pozemky

3/ CHOPOS

4/ DSO Obecní lesy Benešovska

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č.2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 2 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo koupi pozemků.

Jedná se o pozemky:

 • 540/1 o výměře 1885 m2
 • 540/2 o výměře 979 m2

Cena celkem za pozemky 540/1 a 540/2 bude 400.000,- Kč včetně DPH.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo pověřilo p. starostu k podpisu smlouvy v měsíci červen 2017.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25.4.2017 v Tatouňovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • problematika poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • koordinátor sociálních služeb v mikroregionu CHOPOS
 • centrum společných služeb
 • skupinový vodovod CHOPOS
 • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2016

 

Starosta informoval zastupitele o jednotlivých bodech programu. Pro naši obec je nejdůležitější, že ve spolupráci s CHOPOSEM se podařilo pro obec získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na akci

,, Petroupim – obnova povrchu a odvodnění místní komunikace 1C Za školou“

 

(Jedná se o komunikaci od staré hasičské zbrojnice, kolem okálů přes hráz rybníka, na hlavní komunikaci)

 

Dotace               1.000.000,- Kč

Vlastní zdroje   1.151.790,- Kč

Akce celkem     2.151.790,- Kč

 

V nejbližších dnech proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s Návrhem závěrečného účtu DSO Obecní lesy Benešovska.

S Rozpočtovým výsledkem hospodaření obce Petroupim za rok 2016.

S Návrhem – střednědobým výhledem rozpočtu DSO.

 

add 5.)

Souhrn za svoz textilu za 1Q/2017 je 937 kg.

 

Obec se zapojila do FIREPORTU – svolávací systém pro jednotky požární ochrany.

V minulosti se o požárech a jiných mimořádných událostech členové naší zásahové jednotky

dozvěděli pozdě nebo vůbec. V dnešních dnech již dostávají informace z centrály pomocí

SMS do svých mobilních telefonů.

 

Zastupitelé projednali nabídku Ateliéru zahradní a krajinářské architektury, Praha 8.

Tato nabídka se týká návrhu obnovy zeleně v intravilánu obce Petroupim a cenové nabídky.

V tomto návrhu je Petroupim zatím rozdělena na 7 lokalit, které budou postupně řešeny.

 

Zastupitelé se zabývali spotřebou pitné vody v letních měsících. Na začátku letní sezony pravidelně dochází k obrovskému nárůstu spotřeby pitné vody. Kapacita studní není taková, aby zvládla denně doplnit dvoj až trojnásobnou spotřebu vody. Tato situace je zaviněna hlavně napouštěním bazénů, mytí aut a zaléváním.

Upozorňujeme všechny odběratele, že ve smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu je jasně stanoveno, co je běžná spotřeba vody.

Napouštěním bazénů, mytí aut a zalévání je hrubým porušováním smlouvy a na základě těchto skutečností může být smlouva vypovězena.

Proto doporučujeme všem, aby se včas dohodli s místními hasiči, kteří jsou ochotni zájemcům vodu do bazénu přivézt.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 22.5.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/ Koupi pozemků 540/1 a 540/2 v k.ú. Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Zprávu ze zasedání DSO OLB

3/ Nabídku Ateliéru, Praha

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 29.5.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno 29.5.2017

 

 

 

Sejmuto: 14.6.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Zápis ze zastupitelstva 12.4.2017

obecne_zavazna_vyhlaska_1_2017.pdf 

rozpoctove_opatreni_1.pdf                                                                              1.

 

Zápis č. 3/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.4.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závazná vyhláška

3/ CHOPOS

4/ BENE-BUS

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1 tak, jak ho předložila účetní obce

 1. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Rozpočtové opatření č. 1 bude vyvěšeno jako příloha k zápisu ze zastupitelstva na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo dne 10. 3. 2017 ve Struhařově.

Program:

1/ Prezentace účastníků

2/ Zahájení zasedání

3/ Návrh ověřovatelů zápisu

4/ Volné téma

5/ Granty a dotace

6/ Novinky v rámci spolupráce SMO

                                                                                  2.

 

7/ Vymezení školských obvodů

8/ Skupinový vodovod CHOPOS

 

add 4.)

Valná hromada DSO BENE-BUS se konala 30. 3. 2017 v Benešově.

Program:

1/ Zahájení – schválení programu

2/ Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3/ Volba návrhové komise

4/ Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 22. 11. 2016

5/ Zpráva o hospodaření za rok 2016

6/ Schválení účetní závěrky za rok 2016

7/ Návrh rozpočtu na rok 2017

8/ Různé

9/ Návrh usnesení

10/ Závěr

 

add 5.)

Zastupitelstvo se zabývalo termínem a programem oslav výročí 700 let obce Petroupim.

K tomuto bodu se bude zastupitelstvo vracet pravidelně na svých zasedáních.

Program bude průběžně doplňován. Oslavy zřejmě proběhnou v září 2018.

 

V sobotu 29. dubna 2017 od 19.00 hod. se v sále kulturního domu představí divadelní soubor

Kašpaři z Mezihoří s představením ,, Sestry v podezření“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           3.

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2017

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 1

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2017

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Zprávu ze zasedání BENE-BUS

 

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21. 4. 2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2017

 

 

Sejmuto: 9. 5. 2017

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis ze zastupitelstva 6.3.2017

                                                           1.

 

Zápis č.2/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.3.2017

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Omluveni: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

 

Program:

1/ Pozemky

2/ Různé

 

add 1.)

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o převodu níže uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim a schválilo převod na níže uvedené nabyvatele za níže uvedenou kupní cenu takto :

 

1) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označen jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět převodu: Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       2.

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena za předmět převodu celkem : 1.000,-- Kč, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět převodu: Nemovitá věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2,

Nabyvatel : DZV NOVA, a.s., IČ: 47048522

 

Kupní cena : 15,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim rozhodlo o nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim a schválilo nabytí níže uvedených nemovitých věcí do výlučného vlastnictví Obce Petroupim za níže uvedenou kupní cenu takto :

1) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 158, druh pozemku orná půda, o výměře 306 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 158/3, druh pozemku orná půda, o výměře 137 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 158 nově odděluje pozemek parcelní číslo 158/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

2) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 159, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 90 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 159/3, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků č. plánu 317-4379a/2015 ze dne 13. 3. 2015 zhotoveným společností B N G E O s.r.o., se sídle Tyršova 1902, 256 01 Benešov, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 16. 3. 2015, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 159 nově odděluje pozemek parcelní číslo 159/3.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 317-4379a/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

3) Předmět nabytí : Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 321 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

 

                                                                       4.

 

- pozemek parcelní číslo 539/2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1547 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 539/4, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 171 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. plánu 334-51/2016 ze dne 19. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 29. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 539/2 nově odděluje pozemek parcelní číslo 539/4.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Geometrický plán č. 334-51/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

4) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 436 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 190/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 150,-- Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

5) Předmět nabytí : Ideální jedna polovina (1/2) nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 539/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 3617 m2.

Nabyvatel : Obec Petroupim

Kupní cena : 24,34 Kč/m2, platba kupní ceny do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

Hlasování: 4 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

K vydání stavebního povolení na rybník Za pilou je třeba ještě dodat

 • posudek k provádění technicko- bezpečnostního dohledu
 • informace, kde bude ukládán odtěžená sediment
 • souhlasy vlastníků dotčených parcel
 • plnou moc k zastupování
 • majetkoprávní vypořádání
 • biologický průzkum

5.

 

Na akci vrtaná studna k posílení zdroje pitné vody bylo vydáno stavební povolení.

 

 

Od společnosti EKO-KOM obec obdržela odměnu celkem ve výši 12.186,89 Kč. Jedná se o odměnu za třídění odpadů.

 

Zastupitelé projednali žádost obce Soběhrdy o vytvoření školského obvodu Mateřské školy Petroupim. Touto problematikou se bude zastupitelstvo zabývat na svém příštím zasedání.

Starosta připraví podklady.

 

Termín pro žádosti o změnu územního plánu se prodlužuje do konce měsíce května.

 

Jarní úklid podél silnic se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017.

 

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 6. 3. 2017

 

OZ schvaluje:

1/ Prodeje pozemků a koupě pozemků

 

Zasedání skončilo 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 8.3.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.3.2017

 

Sejmuto: 24.3.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 6.2.2017

                                                                              1.

 

Zápis č. 1/2017

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 6.2.2017

 

Začátek v 19.00 hod

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Pozemky

2/ CHOPOS

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé se z důvodu podrobnějšího projednání podruhé zabývali záměrem a prodejem pozemků.

 

 1. Zastupitelstvo Obce Petroupim projednalo a schválilo záměr Obce Petroupim prodat níže uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Obce Petroupim, a to :

1) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 117/1, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 812 m2,

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek označený jako díl „a“, o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, jehož nová výměra bude 11509 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 117/1 nově odděluje pozemek označený jako díl „a“ o výměře 196 m2, který se slučuje do pozemku parcelní číslo 113/52.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

2) Část nemovité věci v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 2325/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9453 m2,

 

                                                                       2.

 

přičemž touto částí je nově vzniklý pozemek parcelní číslo 2325/9, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1277 m2,

kdy geometrickým plánem pro rozdělení a změnu hranic pozemků č. plánu 330-32/2016 ze dne 12. 12. 2016 zhotoveným Václavem Kaprálkem, Pražská 610, 259 01 Votice, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, s očíslováním parcel ze dne 21. 12. 2016, pro obec Petroupim a katastrální území Petroupim, se od pozemku parcelní číslo 2325/4 nově odděluje pozemek parcelní číslo 2325/9.

Geometrický plán č. 330-32/2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu a je zveřejněn spolu se záměrem.

 

3) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 116/7, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 547 m2.

V případě listu vlastnictví č. 360 a pozemku parcelní číslo 116/7 se jedná o duplicitní zápis vlastnictví, kdy z tohoto listu vlastnictví je, vedle Obce Petroupim jako vlastníka s podílem 1/1, patrný ještě další duplicitní vlastník, resp. spoluvlastníci, a to Hana Hliscová s podílem 1/3, Vladimíra Petrová s podílem 1/3, Marek Rabiňák s podílem 1/6 a Oldřich Rabiňák s podílem 1/6.

K listu vlastnictví č. 360 a k pozemku parcelní číslo 116/7 se dále vztahuje zahájená exekuce, kdy toto omezení se týká duplicitního zápisu vlastnictví spoluvlastníka Marka Rabiňáka.

 

4) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/52, druh pozemku orná půda, o výměře 2758 m2.

 

5) Nemovitou věc v obci Petroupim a katastrálním území Petroupim, která je zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, jako :

- pozemek parcelní číslo 380/94 , druh pozemku orná půda, o výměře 454 m2.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat výše nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

                                                                       3.

add 2.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo v Petroupimi dne 31.1.2017.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • cyklokoncepce Středočeského kraje
 • skupinový vodovod

 

Tohoto zasedání se zúčastnili téměř všichni zastupitelé.

 

add 3.

Zastupitelé projednali nařízení vlády ze dne 28.11.2016, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí podle tabulky příloha č. 1 Sbírka zákonů č. 414/2016 částka 169.

Nová výše měsíční odměny se bude poskytovat ode dne 1.3.2017.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Podmínky pro vyplacení příspěvku na ČOV splnili p. Škvor Miroslav a p. Škvor Ondřej.

 

Příspěvek na svoz komunálního odpadu získalo celkem 13 občanů.

Výše příspěvku celkem 9.934,- Kč.

 

 

V zastupitelstvu ze dne 28.12.2016 byla zveřejněna výzva pro zájemce o změny územního plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

Tato výzva stále platí. (Zatím se žádný zájemce nepřihlásil )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           4.

Usnesení č. 1 ze zastupitelstva konaného dne 6.2.2017

 

OZ schvaluje:

1/ Záměr prodeje pozemků

2/ Navýšení odměn zastupitelů podle nařízení vlády č. 414/2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

 

 

Zasedání skončilo ve 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 8.2.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 8.2.2017

 

 

Sejmuto: 24.2.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 28.12.2016

                                                                              1.

Zápis č. 11/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.12.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Omluveni: Mgr. Jana Černá, Petr Pohunek

 

Program:

1/ Rozpočet na rok 2017

2/ Územní plán

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelstvo obce projednalo jednotlivé položky Rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Petroupim na rok 2017 na jednotlivé paragrafy.

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

V roce 2017 má zastupitelstvo obce zájem provést změnu v územním plánu tak, aby lépe vyhovoval potřebám obce a občanům. To znamená některé lokality určené k zastavení z územního plánu vyřadit. V době vzniku územního plánu tam byly zařazeny lokality, na kterých ve skutečnosti nelze stavět. Tyto lokality blokují územní plán v tom smyslu, že nelze navrhnout nové parcely pro výstavbu rodinných domů.

Proto žádáme všechny zájemce o změny v územním plánu, aby své podměty podali písemně a graficky nejpozději do 31.3.2017 na obecní úřad.

 

add 3.)

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č.10 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.10

 

Hlasování: 5 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Společnost EKO-KOM poukázala na účet obce částku 11.983,- Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM, a.s. za III. čtvrtletí 2016.

 

Obec požádala o dotaci na akci ,,Obnova povrchu místní komunikace za školou"

(od školy směr Vašákovi – Vaňkovi – hráz rybníka). Jedná se o akci za cca 2.000.000,- Kč.

 

Podmínky na proplacení příspěvku na domovní čističku odpadních vod splnil pan M. Kočí.

 

                                                                       2.

Starosta seznámil zastupitele s programem zasedání výboru svazku obcí CHOPOS, které se uskutečnilo 27.12.2016 v Postupicích.

 

Starosta poděkoval zastupitelům za práci, kterou vykonali pro obec v roce 2016.

 

 

Usnesení č. 11 ze zastupitelstva konaného dne 28.12.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočet obce Petroupim na rok 2017

2/ Rozpočtové opatření č.10

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výzvu ke změně územního plánu

2/ Vyplacení příspěvku na ČOV

3/ Zprávu ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 4.1.2017

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

 

 

Sejmuto: 19.1.2017

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 5.12.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 10/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 12. 2016

 

Začátek: v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Petr Hruška, Petr Pohunek,

Libor Šilínek, Jaroslava Škvorová

 

Ověření zápisu: Petr Hruška, Libor Šilínek

 

Program:

1/ Rozpočtový výhled na roky 2017 -2019

2/ Návrh rozpočtu na rok 2017

3/ Rozpočtové opatření č. 9

4/ Inventarizace majetku

5/ Pozemky

6/ BENE-BUS

7/ CHOPOS

8/ Závazný ukazatel MŠ

9/ Technické služby

10/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé byli seznámeni s Rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2019.

Rozpočtový výhled vychází z navýšení příjmů na 4.100.000,- Kč. Na všechny roky je plánovaný vyrovnaný rozpočet. Jednotlivé položky rozpočtového výhledu jsou odvozeny od rozpočtu na rok 2017.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtového výhledu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné zastupitele s Návrhem rozpočtu obce Petroupim na rok 2017.

Zastupitelé projednali jednotlivé položky Návrhu rozpočtu. Rozpočet obce Petroupim pro rok 2017 je stanoven jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                           2.

add 3.)

Přítomní byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 9 tak, jak ho předložila účetní obce

p. Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

 

add 4.)

Inventarizace majetku proběhne podle interní směrnice č.1/2012.

 

Předseda inventarizační komise: Fraňková Jana

Členové inventarizační komise: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Inventury proběhnou ve dnech 27. 12. 2016 – 2. 1. 2017

 

Do inventarizační komise v Mateřské škole Petroupim jmenuje Obecní úřad paní Škvorovou Jaroslavu.

 

add 5.)

Podle zveřejněného záměru prodeje pozemků rozhodlo zastupitelstvo takto:

 • část pozemku 117/1 o výměře 196 m2 ( díl ,,a“) – cena 150,- Kč za m2
 • část pozemku 2325/4 o výměře 1277 m2 ( 2325/9) – cena 150,- Kč za m2

 

Kupující DZV NOVA,a.s. Bystřice.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 • duplicitní právo obce Petroupim k pozemku parc.č. 116/7 v k.ú. Petroupim bude převedeno na DZV NOVA,a.s. Bystřice za částku 1.000,- Kč

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Zastupitelstvo dále projednalo koupi těchto pozemků.

 • pozemek parc. č. 158/3 o výměře 137 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc .č. 159/3 o výměře 17 m2 – cena 150,- Kč za m2
 • pozemek parc. č. 190/10 o výměře 112 m2 ( ½ podíl) – cena 75,- Kč za m2

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 6.)

Rozpočet plateb BENE-BUSu pro rok 2017.

 • příspěvek na ostatní dopravní obslužnost         309 obyvatel x 190,- Kč
 • příspěvek na činnost sdružení                         309 obyvatel x 1,- Kč

 

Celkem za rok 2017…….59.019,- Kč.

 

                                                                                3.

add 7.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 29.11.2016 v Takoníně.

Program zasedání:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • plnění rozpočtu a rozpočtové opatření č. 5
 • skupinový vodovod CHOPOS

Rozpočet svazku obcí CHOPOS je vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 8.)

Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že závazný ukazatel rozpočtu pro Mateřskou školu Petroupim na rok 2017 je příspěvek na provoz v celkové výši 250.000,- Kč.

Částka bude zaslána na účet MŠ ve dvou splátkách po 125.000,-Kč, a to počátkem prvního

a třetího čtvrtletí.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 9.)

Starosta informoval zastupitele ze setkání starostů s ředitelem Technických služeb p. Ratajem.

Na tomto setkání byla hlavním bodem informace o svozech komunálního odpadu a cenách za tuto službu. Následovala informace o svozu nebezpečného odpadu a bio odpadu. Dále o sběru textilu. Na závěr proběhla diskuse.

Nejdůležitější pro naší obec je, že poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají stejné jako v roce 2016.

 

add 10.)

Zastupitelé byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.

Očekávaný výsledek hospodaření pro naši obec je 11.980,- Kč.

Návrh rozpočtu DSO OLB bude vyvěšen na úřední desce.

 

 

Zimní údržbu komunikací pro naši obec bude zajišťovat DZV NOVA, a.s. Bystřice.

 

                                                                           4.

 

Usnesení č. 10 ze zastupitelstva konaného 5.12.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2019

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce Petroupim na rok 2017 podle jednotlivých paragrafů

3/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

4/ Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků DZV NOVA, a.s. Bystřice

5/ Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků od DZV NOVA, a.s. Bystřice

6/ Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku pro MŠ Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Provedení inventarizace majetku

2/ Rozpočet BENE-Bus

3/ Rozpočet CHOPOS

4/ Rozpočet DSO OLB

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi 5.12.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 Vyvěšeno 5.12.2016

 

 

Sejmuto: 20.12.2016

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

Zápis ze zastupitelstva 21.11.2016

                                                           1.

 

Zápis č.9/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.11.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Jana Černá, Jiří Černý, Jana Fraňková, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Pohunek Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Pozemky

3/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 8 tak, jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje částí pozemků 117/1 a 2325/4 v k.ú. Petroupim.

Dále projednali záměr prodeje duplicitního práva obce Petroupim pozemku parcelní číslo

116/7.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků 117/1 a 2325/4 a prodeje duplicitního práva pozemku parcelní číslo 116/7 vše v k.ú. Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Záměr bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

 

add 3.)

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pronájmu bytu v budově č.p.74 na dobu neurčitou.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Starosta poděkoval všem účastníkům akce ,,Sázení stromků podél silnice Petroupim – Bedrč.“

 

 

Mikulášské odpoledne se koná dne 3. prosince 2016. Plakáty budou vyvěšeny.

 

                                                           2.

 

Usnesení č. 9 ze zastupitelstva konaného dne 21.11.2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 8

2/ Záměr prodeje pozemků

3/ Pronájem bytu

 

 

Zasedání skončilo v 21.00 hod.

 

 

V Petroupimi dne 21.11.2016

 

 

Zapsala: Jana Fraňková

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.11.2016

 

 

Sejmuto: 5.12.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis ze zastupitelstva 31.10.2016

                                                           1.

 

Zápis č. 8/ 2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

                 Škvorová Jaroslava

 

Omluven: Pohunek Petr

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Posázaví

4/ CHOPOS

5/ Obecní lesy Benešovska

6/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 7, tak jak ho předložila účetní obce

paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Zastupitelstvo obce schvaluje interní směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 3.)

Zastupitelé byli seznámeni s aktivitami Posázaví o.p.s., které se dotýkají naší obce.

 • demografická studie obce Petroupim a obcí spádujících do církevní základní školy archa a dvou mateřských škol

Jedná se o dokument, který je využitelný při přípravě rozvojových projektů školských zařízení. Studie populačního vývoje obce Petroupim a obcí spádujících do základní školy a mateřských škol je zpracována s ohledem na potřebnou kapacitu uvedených zařízení a odůvodnění potřeby zajištění dostatečné kapacity v následujících letech.

 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy

2.

 

Společnost Posázaví o.p.s. podala žádost o podporu na projekt studie odtokových poměrů.

Celkové náklady projektu 17.228.954,- Kč. Spoluúčast na realizaci projektu 15%.

Zúčastněné obce byly požádány, aby do svých rozpočtů na příští rok zahrnuly své náklady na projekt. Pro naši obec je to částka 12.168,- Kč. Dále společnost Posázaví s.r.o. požádala o finanční příspěvek na činnost společnosti.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na realizaci projektu studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy ve výši 12.168,- Kč.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s výší příspěvku 30,- Kč na obyvatele pro společnost

Posázaví o.p.s. na rok 2017.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 4.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 27. 9. 2016 ve Vranově.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • zpráva o činnosti Centra společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • plnění rozpočtu CHOPOS
 • rozpočtové opatření č. 4
 • záměr obnovit osobní automobil
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 25. 10. 2016 v Teplýšovicích.

Program:

 • prezentace účastníků
 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • Centrum společných služeb
 • volné téma
 • granty a dotace
 • zákon č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 • nakládání s obecním majetkem
 • obnova osobního automobilu
 • návrh rozpočtu na rok 2017 – rozprava o možném rozpočtu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

3.

 

add 5.)

Starosta seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska.

 

add 6.)

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr připraví možné připojení veřejného osvětlení dle požadavku ČEZ.

V nejbližším možném termínu pan Hruška Petr zajistí osazení nového stožáru veřejného osvětlení v parku u kulturního domu.

V příštím roce se bude obec snažit o podání žádostí na dotace

 • oprava památníku padlých v parku u KD
 • společnou čističku pro školu, KD a obecní úřad

 

Nadále probíhá čištění koryta Petroupimského potoka a nových zpevněných břehů. Celá akce je v režii Lesů ČR.

 

Výsadba nových stromků třešní podél silnice Bedrč – Petroupim proběhne

v neděli 13. listopadu od 9.00 hod.

 

Svatomartinský lampiónový průvod se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016.

Sraz účastníků v 17.30 hod. na návsi v Petroupimi.

 

Usnesení č. 8 ze zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 7

2/ Směrnici č. 2/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

3/ Příspěvek na realizaci projektu studie odtokových poměrů Posázaví o.p.s.

4/ Příspěvek 30,- Kč na obyvatele pro společnost Posázaví o.p.s. na rok 2017

 

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu z CHOPOSU

2/ Rozpočtové opatření č. 3 DSO Obecní lesy Benešovska

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 9.11.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 9.11.2016                                                             Sejmuto: 25.11.2016

Vyvěšeno na EÚD

Zápis ze zastupitelstva 19.9.2016

                                                                           1.

 

Zápis č.7/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19. 9. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Pozemky – potok

3/ Rybník Za pilou

4/ EKO-KOM

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 6, tak jak ho předložila účetní obce paní Dagmar Škvorová.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 6.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti / 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Předmětem koupě se rozumí části pozemků p.č. 2316/1, 2317 a 2318 v k.ú. Petroupim o výměře cca 134 m2, na kterých se nachází koryto vodního toku ,, Petroupimský potok“, jehož správcem je budoucí kupující.

Jedná se o části potoka, které budou opravovány v průběhu opravy koryta toku.

Zemní práce budou zahájeny koncem měsíce září. Dokončeny v listopadu. Po dokončení stavby bude koryto potoka zaměřeno a kupujícímu budou prodány pouze ty části pozemků, které budou v potoce.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

mezi obcí Petroupim a Lesy České republiky, s.p.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Společnost AXIOM engineering s.r.o. Pardubice má připravenu žádost na akci ,, Revitalizace vodní plochy – rybník Za pilou.“ Až bude vyhlášena výzva z programu OPŽP bude žádost podána.

 

 

                                                                       2.

 

add 4.)

Na účet obce byla převedena částka 10.745,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky za sběr separovaného odpadu od společnosti EKO-KOM a.s. za II. čtvrtletí 2016.

                                                                         

add 5.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 30. 8. 2016 v Drahňovicích.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • plnění rozpočtu DSO CHOPOS a úprava rozpočtu
 • skupinový vodovod CHOPOS

 

 

Na stavbu vrtané studny na Petroupci (k posílení vodního zdroje u obecních studen) bylo požádáno o územní rozhodnutí.

 

 

Akce ,,Chodníky podél komunikace Petroupim – Petroupec „ bylo nutno rozdělit projektovou dokumentaci i realizaci na dvě části (Petroupim a Petroupec).

 

 

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 10. 10. 2016. Oznámení bude vyvěšeno.

 

Usnesení č. 7 ze zastupitelstva konaného dne 19. 9. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 6

2/ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. B 052/954/2016/Wie

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu CHOPOS

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 26. 9.2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 26.9.2016                                                 Sejmuto: 12.10.2016

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis ze zastupitelstva 8.8.2016

                                                                                              1.

 

Zápis č. 6/2016

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.8.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

                 Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

 

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Hruška Petr

 

Program:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

2/ Obecní lesy Benešovska

3/ Kontrola OSSZ Benešov

4/ Vodovod

5/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 tak, jak ho předložila účetní obce paní

Dagmar Škvorová.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil zastupitele s jednáním správní rady DSO Obecní lesy Benešovska, která se konala

 1. června 2016 v Benešově.

Program:

 • schválení závěrečného účtu za rok 2015
 • informace o zalesňování
 • projednání rozpočtového opatření č. 1
 • různé
 • závěr

Výsledek hospodaření za rok 2015 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení obci Petroupim - 12.233,- Kč.

 

add 3.

Okresní správa sociálního zabezpečení Benešov provedla kontrolu povinností naší obce.

Za obec se kontroly zúčastnila paní Dagmar Škvorová. Kontrola byla provedena v sídle OSSZ Benešov.

Kontrolované období od 1.10.2013 do 31.5.2016.

Závěr:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

add 4.)

Připojení občanů Petroupce na nově položený vodovodní řád proběhlo až na jednu výjimku.

S majitelem nemovitosti je dohoda, že si připraví svoji přípojku k 31. 8. 2016.

 

Starosta zadal u firmy Studnařství Štecher vypracování projektové dokumentace na novou vrtanou studnu. Tato studna bude sloužit k posílení zdroje pitné vody.

 

                                                                                              2.

 

add 5.)

Bylo provedeno rozmístění nových kontejnerů na plasty a papír. Jedno stanoviště je u nemovitosti

č. 54 (bytovky). Druhé u Mateřské školy. Tím by se měl zlepšit stav stanoviště kontejnerů u prodejny.

 

Byla dokončena výměna střešní krytiny na budově kulturního domu. Práce velice dobře provedli

pan Šilínek, pan Najmajer a pan Straka M.

 

V současné době probíhají dokončovací práce na oplocení Mateřské školy a budování chodníku u MŠ.

Zámečnické práce rychle a kvalitně udělal pan Vejvoda J.

 

Všichni si zaslouží poděkování od celého zastupitelstva.

 

 

Usnesení č. 6 ze zastupitelstva konaného dne 8.8.2016

 

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání správní rady DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 15.8.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.8.2016

 

 

Sejmuto: 31.8.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2016

Zápis č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 9.5.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr,

Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Šilínek Libor

 

Program:
1/ Rozpočtové opatření č. 2
2/ Jednací řád zastupitelstva
3/ CHOPOS
4/ Různé

add 1.)

Přítomni byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 2 tak, jak ho předložila účetní obce

 1. Dagmar Škvorová.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2

 

Hlasování: 7 pro / 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Starosta seznámil přítomné s novým jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

Po projednání jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s jednacím řádem zastupitelstva obce Petroupim.

 

Hlasování: 7 pro/ 0 proti /0 se zdrželo

 

Jednací řád bude vyvěšen na úřední desce a na EÚD.

                                                                        

add 3.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se konalo 26. 4. 2016 v Kozmicích.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • technika pro sběr a svoz BRO
 • skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice – Vranov
 • schválení účetní závěrky svazku obcí CHOPOS za rok 2015

 

add 4.)

Naše obec získala z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na projekt

 

  ,, Petroupec – oprava povrchu místní komunikace – K Vodojemu v k.ú. Petroupim parcelní   číslo 2373/1“

 

Celkové náklady 361.690,- Kč.

Dotace 180.000, - Kč.

 

Z tohoto důvodu je v současné době prováděna rekonstrukce vodovodního řádu

na Petroupci. Jsou vyměňovány staré pozinkované trubky za nové z PVC. Tyto trubky jsou částečně uloženy pod komunikací, která bude opravována a po položení živičného koberce

by tato výměna již nešla realizovat. Položení asfaltu proběhne na podzim.

Pracovnice Krajské hygienické stanice provedla dne 4. 5. 2016 na Obecním úřadě kontrolu plnění povinností podle § 4 odst. 1 a odst. 3 a § 100 zák. 258, dále § 4 odst. 1 ve spojení

s přílohou č. 4 a § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr:

Provozovatel veřejného vodovodu dle zjištěných skutečností splnil povinnost v souladu

s § 4 odst. 1 písm. a) zákona 258 a § 4 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 4 vyhlášky, protože jím realizovaná kontrola kvality pitné vody za rok 2015 byla provedena v rozsahu a četnosti výše uvedené, tj. za rok 2015 byly realizovány 3 rozbory v rozsahu krácený a 1 rozbor v rozsahu úplný při požadavku 3 rozborů v rozsahu krácený za rok a 1 rozbor v rozsahu úplný za rok.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost v souladu s § 4 odst. 3 věta první

a druhá a § 100 zákona 258, protože vypracoval provozní řád veřejného vodovodu a předložil tento ke schválení KHS.

Dále provozovatel veřejného vodovodu splnil povinnost s § 4 odst. 3 věta třetí zákona 258, protože zajistil, aby odběratelům a dalším osobám, kterým dodává pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody.

Starosta vyslovil poděkování účastníkům akce ,,Sázení ovocných stromů v Sembratci“

 

Starosta vyslovil poděkování paní Hruškové Jaroslavě, která provedla sčítání dopravy v obci Petroupim. Výsledky sčítání jsou velice zajímavé.

 

Dne 15. 4. 2016 čas sčítání od 13.00 – 17.00 hod.

Celkem: osobní automobily 366, motocykly 8, nákladní automobily a traktory 34,

autobusy 5, nákladní soupravy 1, kola 10, chodec 114

 

Dne 18. 4. 2016 čas sčítání od 7.00 – 11.00 hod.

Celkem: osobní automobily 288, motocykly 2, nákladní automobily a traktory 11,

autobusy 6, nákladní soupravy 2, chodec 116

 

Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu 25. 5. 2016.

Sembratec od 16.00 hod.

Petroupim KD od 16.20 hod.

 

Usnesení č. 4 ze zastupitelstva konaného dne 9. 5. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Rozpočtové opatření č.2

2/Jednací řád zastupitelstva obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

2/ Výsledek kontroly hygienické stanice

3/ Oprava vodovodu na Petroupci

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 5. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2016

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

Sejmuto: 3. 6. 2016

 

 

Zápis č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

Zápis č. 3/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8. 4. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

 

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor, Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Šilínek Libor

Program:
1/ Interní směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky
2/ Vyhláška 1/2016 o stanovení systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu
3/ CHOPOS
4/ Různé

 

add 1.)

Zastupitelé projednali Interní směrnici o postupech při zadávání veřejné zakázky. Po vysvětlení starosty jednotlivých bodů bylo provedeno hlasování.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Interní směrnicí č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.

Směrnice bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 2.)

Zastupitelé projednali Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim.

Zastupitelstvo obce souhlasí s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016

Vyhláška č. 1/2016 bude vyvěšena na EÚD.

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

add 3.)

Starosta informoval zastupitele o zasedání výboru svazku obcí CHOPOS dne 29.3.2016 v Soběhrdech.

Program:

 • zahájení zasedání
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • granty a dotace
 • technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS
 • převod profilu zadavatele
 • veřejná zakázka na projekční práce spojené s projektem ,,Skupinový vodovod Ostředek – Teplýšovice a vodovod Vranov“

add 4.)

Zastupitele byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 1, tak jak ho předložila p. Škvorová Dagmar

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 1

 

Hlasování: 6 pro/ 0 proti/ 0 se zdrželo

 

Žádost o udělení obecních symbolů byla přijata podvýborem pro heraldiku a vexilologii dne 12. 4. 2016

 

 

 

Usnesení č. 3 ze zastupitelstva konaného dne 8. 4. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Interní směrnici č. 1/2016

2/ Obecně závaznou vyhlášku obce Petroupim č. 1/2016

3/ Rozpočtové opatření č. 1

 

OZ bere na vědomí:

1/ Zprávu starosty ze zasedání CHOPOS

 

 

Zasedání skončilo v 22.30 hod.

 

V Petroupimi dne 18. 4. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 18. 4. 2016

 

Sejmuto: 4.5.2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

Zápis č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

Zápis č. 2/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 3. 2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr. Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Pohunek Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Ověření zápisu: Mgr. Černá Jana, Pohunek Petr

Program:
1/ Inventarizace majetku
2/ Sázení stromků
3/ BENE-BUS
4/ Obecní znak
5/ Různé

 

add 1.)

Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2015. Proběhla ve dnech 27. 12. 2015 – 28. 1. 2016.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.

add 2.)

Starosta informoval zastupitele o záměru sázení ovocných stromků.

 • výsadba cca 25 kusů švestek

 

Sázení bude provedeno brigádně v Sembratci od Jíchů směrem k Lysině. Termín duben- květen 2016.

 • výsadba cca 90 kusů ovocných stromů (jabloní, hrušní, višní) podél polní cesty vedoucí od Petroupce severovýchodním směrem až k lesu

 

Obci nabídl pan Jakub Starosta, že provede výsadbu. Veškeré investice si zajistí z dotačního titulu prostřednictvím programu POPFK-100%.

 

add 3.)

Rozpočet dobrovolného svazku BENE-BUS byl zveřejněn na úřední desce.

Valná hromada DSO BENE-BUS se uskuteční 17. 3. 2016 v Benešově. Obec bude zastupovat starosta.

add 4.)

Zastupitelé opět projednali návrh obecního znaku a vlajky.

Byla vybrána varianta č. 14 – zelené barvy.

Hlasování: 4 pro/3 proti/ 0 se zdrželo

add 5.)

Starosta informoval zastupitele o jednání DSO Obecní lesy Benešovska.

Bylo přijato Rozpočtové opatření č. 1. Tímto opatřením byl umožněn nákup nového terénního vozu pro DSO.

 

Podmínky přidělení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod splnili MVDr. Radka Noháčová

a Michal Noháč.

 

Za sběr separovaného odpadu za IV. čtvrtletí 2015 poukázala společnost EKO-KOM na účet obce 11.344,- Kč.

 

Termín svozu nebezpečného odpadu bude 25. května 2016 (středa)

v Sembratci od 16.00 – 16.15 hod. a v Petroupimi od 16.20 - 17.00 hod.

 

 

Usnesení č. 2 ze zastupitelstva konaného dne 7. 3. 2016

 

OZ schvaluje:

1/ Znak a vlajku obce Petroupim

 

OZ bere na vědomí:

1/ Výsadbu ovocných stromů

2/ Zprávu starosty z BENE-BUSU

3/ Zprávu starosty z DSO OLB

 

 

Zasedání skončilo v 21.30 hod.

 

V Petroupimi dne 16. 3. 2016

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:

 

Vyvěšeno: 21. 3. 2016

 

Sejmuto: 6. 4. 2016

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 2. 2016

Zápis č. 1/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.2.2016

 

Začátek v 19.00 hod.

Přítomni: Mgr.Černá Jana, Černý Jiří, Fraňková Jana, Hruška Petr, Šilínek Libor,

Škvorová Jaroslava

Omluven: Pohunek Petr

Ověření zápisu: Hruška Petr, Škvorová Jaroslava

 

Program:
1/ Chodníky
2/ Revitalizace rybníka
3/ Rekapitulace zateplení KD
4/ Rekapitulace systému třídění odpadu
5/ Obecní znak
6/ Různé

add 1.)

Na stavbu chodníku podél průtahu obcemi Petroupim a Petroupec bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době je zahájeno stavební řízení. Vše je zveřejňováno na úřední desce obecního úřadu.

add 2.)

Byla vypracována studie na revitalizaci obecního rybníka. Jedná se o rybník vedle bývalé pily. Na základě studie byla podepsána smlouva se společností AXIOM engineering s.r.o. Pardubice na vypracování projektové dokumentace.

Vše je směřováno k tomu, aby obec mohla požádat o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu životního prostředí.

add 3.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,, Zateplení kulturního domu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 4.)

Starosta seznámil zastupitele s konečnou rekapitulací akce ,,Systém třídění odpadu.“ Tabulka je přílohou tohoto zápisu.

add 5.)

Zastupitelé se vyjadřovali k jednotlivým návrhům obecního znaku. Ke konečné dohodě zatím nedošlo. Bude dohodnuto příště.

add 6.)

Zasedání výboru svazku obcí CHOPOS se uskutečnilo 26.1.2016 v Chotýšanech.

Program:

 • zahájení
 • návrh ověřovatelů zápisu
 • volné téma
 • úprava rozpočtu
 • granty a dotace

 

Dále bylo řešeno osvětlení veřejného prostranství u kulturního domu.

 

Usnesení č.1 ze zastupitelstva konaného dne 1.2.2016

 

OZ bere na vědomí:

1/ Rekapitulace zateplení KD

2/ Rekapitulace systému třídění odpadu

 

Zasedání skončilo v 22.00 hod.

 

V Petroupimi dne 3.2.2016

 

 

Zapsala: Fraňková Jana

 

 

Ověření zápisu:                                                                         Vyvěšeno: 8.2.2016

 

                                                                                                     Sejmuto: 23.2.2016

Vyvěšeno na EÚD.

Kontakty

Oficiální název Obec Petroupim
Kontaktní adresa Obecní úřad Petroupim
  Petroupim 74 
  256 01 Benešov
Telefony Obecní úřad       317 795 624
  Jiří Černý          721 056 853
  Jana Fraňková   721 059 920
E-mail OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bankovní spojení 7424121/0100 
Číslo účtu u ČNB 94-3511121/0710 - pro bankovní styk s institucemi
00232475 
DIČ CZ00232475  

 

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/ 2016

OBEC PETROUPIM

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim č. 1/2016

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petroupim

Zastupitelstvo obce Petroupim se na svém zasedání dne 8. 4. 2016 usnesením č. 3/2016 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen ,,vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim, včetně nakládání se stavebním odpadem

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky

a) Biologické odpady
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné komunální odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v Petroupimi, Petroupci a Sembratci.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady – kompostéry a kontejnery
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva bílá a zelená
e) Kovy – kontejner

 4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.

2)Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek….).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován podle potřeby jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomu účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách.

3) Objemný odpad lze také odevzdávat v místě zpětného odběru, které je umístěno ve skladu obecního úřadu.

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl.3 odst.4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů a 240 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

2) Stanoviště sběrných nádob je místo. Kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl.7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního materiálu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Petroupim.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24.4.2016

 

 

 

            

             Jana Fraňková – místostarosta                                                Jiří Černý - starosta

 

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Petroupim

č. 1/2015

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Zastupitelstvo obce Petroupim na svém zasedání dne 4. května 2015 rozhodlo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek I.

Základní ustanovení

Obec Petroupim je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Petroupim nemá vlastní školské zařízení, byla uzavřena dohoda mezi obcí Petroupim a městem Benešov o vytvoření společného školského obvodu základní školy. Na základě takto uzavřené dohody je území obce Petroupim (části obce Petroupim, Petroupec a Sembratec) začleněno do školského obvodu následující spádové základní školy – příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je město Benešov, IČO 002 31 401, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov:

 Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, se sídlem Na Karlově 372, 256 01 Benešov, IČO 750 33 054.

Článek II.

Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 01.06.2015.

 

Vyvěšeno: 5.5.2015

 

Sejmuto: 21.5.2015

Interní směrnice č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky

Interní směrnice
č. 1/2016

o postupech při zadávání veřejné zakázky
Obec Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov, IČ: 00232475

 

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu


a) na dodávky
b) na stavební práce
c) na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní zakázky

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní zakázky

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

a) ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 800 000 Kč.

b) ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 800 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč u dodávek a služeb a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 1. Zakázky malého rozsahu

a) Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 1 zájemce o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

b) Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro podání nabídek minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, pokud byla ustanovena.

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

a) Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
b) Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).
c) Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
d) Zadávání zakázek na poskytnutí bankovního úvěru s předpokladem využití služeb peněžního ústavu, u kterého má obec zřízený běžný účet.
e) Zadávání zakázky do výše 200 000 Kč bez DPH, která je v kompetencích starosty
a místostarosty (dle Usnesení zastupitelstva obce č. 7/2011 ze dne 1.7.2011).

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 
a) Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli se bude ctít zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
b) Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky.
c) Směrnice byla schválena OZ dne 8. 4. 2016

 

Článek 6

Účinnost

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 8. 4. 2016

 

 

 

           
                                    místostarosta                                                                       starosta           

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.


Úřední hodiny:


Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Elektronická podatelna pro členské obce svazku obcí CHOPOS

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny svazku obcí CHOPOS, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, a to  v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Povinné údaje

1. Název Obec Petroupim
2. Důvod a způsob založení

Obec Petroupim v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Petroupim.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Petroupim

Jednací řád OZ
4. Kontaktní spojení

Petroupim 74
256 01 Benešov u Prahy
Telefon: 317 795 624
Mobilní telefon: 721 056 853
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.petroupim.cz
ID Datové schránky: efiaur4

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Petroupim 74
256 01 Benešov u Prahy
Kód adresy: 14377781

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Petroupim 74
256 01 Benešov u Prahy

4. 3 Úřední hodiny pondělí  18,00 hod. – 21,00 hod.
4. 4 Telefonní čísla

starosta: Jiří Černý, 721 056 853
místostarostka: Jana Fraňková, 721 059 920

4. 5 Čísla faxu subjekt nepoužívá fax
4. 6 Adresa internetové stránky www.petroupim.cz
4. 7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. 8 Další elektronické adresy subjekt nepoužívá další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., Tyršova 2077  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
7424121/0100
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-3511121/0710

6. IČ 00232475
7. DIČ CZ00232475
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Petroupim

8.2 Rozpočet Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pondělí 18,00 hod. – 21,00 hod.
 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT) 
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře -
13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy -
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
14.2 Vydané právní předpisy

Obec Petroupim vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací  -
15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy -
16. 1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 2 Výhradní licence V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 - 2020

          Strana 1      
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Výdaje      
                 
      2018   2019   2020  
3111 Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
3639 CHOPOS   80 000 Kč   80 000 Kč   80 000 Kč  
2292 BENEBUS   60 000 Kč   60 000 Kč   60 000 Kč  
2310 Pitná voda   100 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3639 Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
3639 Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
3722 Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
2333 Úprava vodních toků 300 000 Kč   100 000 Kč   100 000 Kč  
3392 Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
3639 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3399 SPOZ   15 000 Kč   15 000 Kč   15 000 Kč  
2212 Údržba silnic   600 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň   360 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
6112 Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
6171 Ostatní režie   400 000 Kč   400 000 Kč   400 000 Kč  
3639 Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   1 060 000 Kč   1 160 000 Kč  
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Strana 2      
                 
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Příjmy      
                 
      2018   2019   2020  
  Příjmy daňové 3 825 000 Kč   3 825 000 Kč   3 825 000 Kč  
  Příjmy nedaňové 675 000 Kč   675 000 Kč   675 000 Kč  
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
  V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
  v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
                 
  Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách v úředních hodinách na Obecním úřadě.      
                 
                 
                 
    Vyvěšeno: 5.12.2017            
    Sejmuto: 25.12.2017            
                 
                 
                 
                 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018    
                     
Příjmy r.2018                  
                     
Paragraf Položka Název Částka    
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč    
  4129 Tržby z prodeje dřeva 20 910 Kč    
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč    
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč    
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 55 000 Kč    
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 600 Kč    
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 791 090 Kč    
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč    
  1121 Daň z příjmu právnických osob 790 000 Kč    
  1211 DPH 1 715 000 Kč    
  1382 Odvod z loterií 15 000 Kč    
  1511 Daň z nemovitostí 400 000 Kč    
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 45 000 Kč    
           
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč    
         
           
Výdaje r.2018    
           
Paragraf Položka Název Částka    
2212   Místní komunikace - opravy 600 000 Kč    
2292 5329 Příspěvek Benebus 58 637 Kč    
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč    
2310   Pitná voda 100 000 Kč    
2333   Úprava vodních toků 300 000 Kč    
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč    
3392   Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč    
3399   SPOZ 15 000 Kč    
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč    
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 113 803 Kč    
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč    
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč    
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč    
3745   Veřejná zeleň 360 000 Kč    
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč    
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč    
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 367 560 Kč    
           
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč    
           
           
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný    
Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.      
           
           
Vyvěšeno: 5.12.2017        
           
Sejmuto: 21.12.2017        

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
                 
Příjmy r.2018              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 12 000 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 55 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 600 Kč
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 800 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 790 000 Kč
  1211 DPH 1 715 000 Kč
  1382 Odvod z loterií 15 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 400 000 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 45 000 Kč
       
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč
     
       
Výdaje r.2018
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 600 000 Kč
2292 5329 Příspěvek Benebus 60 000 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč
2310   Pitná voda 100 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 300 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč
3399   SPOZ 15 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 80 000 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
3745   Veřejná zeleň 360 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 400 000 Kč
       
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný
Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.  
       
       
Vyvěšeno: 15.11.2017    
       
Sejmuto: 30.11.2017    

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 -2020

          Strana 1      
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Výdaje      
                 
      2018   2019   2020  
3111 Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
3639 CHOPOS   80 000 Kč   80 000 Kč   80 000 Kč  
2221 BENEBUS   60 000 Kč   60 000 Kč   60 000 Kč  
2310 Pitná voda   100 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3639 Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
3639 Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
3722 Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
2333 Úprava vodních toků 300 000 Kč   100 000 Kč   100 000 Kč  
3392 Opravy a udržování budovy KD 300 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
3639 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
3399 SPOZ   15 000 Kč   15 000 Kč   15 000 Kč  
2212 Údržba silnic   600 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň   360 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
6112 Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
6171 Ostatní režie   400 000 Kč   400 000 Kč   400 000 Kč  
3639 Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   1 060 000 Kč   1 160 000 Kč  
    Výdaje celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
          Strana 2      
                 
                 
  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2020  
                 
        Příjmy      
                 
      2018   2019   2020  
  Příjmy daňové 3 825 000 Kč   3 825 000 Kč   3 825 000 Kč  
  Příjmy nedaňové 675 000 Kč   675 000 Kč   675 000 Kč  
    Příjmy celkem 4 500 000 Kč   4 500 000 Kč   4 500 000 Kč  
                 
                 
                 
                 
  V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.
             
                 
  Úplné znění v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.        
                 
                 
                 
    Vyvěšeno: 15.11.2017            
    Sejmuto: 30.11.2017            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Rozpočet pro rok 2017

         Výpis varianty rozpočtu 1     pracovní verze pro rok 2017 (tis.Kč)                
IČO: 00232475   Obec Petroupim                                     Sestava: PR02                
                                   
Su Au Uz    Np  Org Ka OdPa SpPo Zj Rozpočet Text rozpočtu            
                                   
                                   
Část I. Příjmy                                
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1111 000 750,00 daň z příjmů ze závislé činnos          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1112 000 40,00 daň z příjmu sam.výd.čin.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1113 000 80,00 daň z příjmu fyz.osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1121 000 740,00 daň z příjmu právnických osob          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 11               1 610,00                
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1211 000          1 500,00 daň z přidané hodnoty          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1340 000 172,00 sběr a svoz komunálních odpadů        
231 10 00000 0000 0000 00 0000 1511 000 350,00 daň z nemovitostí            
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4112 000 44,40 dotace ze státního rozpočtu          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 4129 000 11,98 tržby z prodeje dřeva          
231 10 00000 0000 0000 00 0000 41      56,38                
231 10 00000 0000 0000 00 0000                   3 688,38                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 2111 000 100,00 vodné              
231 10 00000 0000 0000 00 3141 2111 000 45,00 režijní náklady na obědy          
231 10 00000 0000 0000 00 3613 2132 000 231,62 příjmy z pronájmu majetku          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111 000 35,00 sběr separovaného odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3722 2111     35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 21      35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3722          35,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           35,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Příjmy                          4 100,00                
                                   
                                   
Část II. Výdaje                              
                                   
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5139 000 10,00 komunikace-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2212 5171 000 440,00 opravy a udržování komunikací        
231 10 00000 0000 0000 00 2212 51      450,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2221 5329 000 59,02 příspěvek Benebus            
231 10 00000 0000 0000 00 22           509,02                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5139 000 20,00 pitná voda - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5154 000 55,00 el.energie - vodárna Petroupec        
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5169 000 40,00 pitná voda - nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5171 000 20,00 pitná voda-opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 51      135,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2310 5362 000 20,00 popl.za odběr podzemní vody          
231 10 00000 0000 0000 00 2310 6121 000 200,00 studna Petroupec            
231 10 00000 0000 0000 00 2310          355,00                
231 10 00000 0000 0000 00 2333 5171 000 50,00 úprava vodních toků          
231 10 00000 0000 0000 00 23           405,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3111 5331 000 250,00 příspěvek MŠ            
231 10 00000 0000 0000 00 3141 5154 000 95,00 MŠ el.energie            
231 10 00000 0000 0000 00 31           345,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5154 000 45,00 elektrická energie KD          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5155 000 75,00 uhlí KD              
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5169 000 30,00 KD - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 3392 5171 000 20,00 KD - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 3392 51      170,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5139 000 5,00 SPOZ - květiny            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 5194 000 10,00 SPOZ - věcné dary            
231 10 00000 0000 0000 00 3399 51      15,00                
231 10 00000 0000 0000 00 33           185,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5139 000 30,00 VO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 5154 000 55,00 el.energie veřejné osvětlení          
231 10 00000 0000 0000 00 3631 51      85,00                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5139 000 35,00 kom.služby-nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5154 000 50,00 elektrická energie OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5155 000 60,00 nákup uhlí OÚ            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5169 000 100,00 kom.služby-nákup služeb          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5171 000 535,45 opravy a udržování budovy OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 3639 51      780,45                
231 10 00000 0000 0000 00 3639 5329 000 72,53 příspěvek Chopos            
231 10 00000 0000 0000 00 3639 6371 000 150,00 příspěvek na čističku odp.vod          
231 10 00000 0000 0000 00 3639                   1 002,98                
231 10 00000 0000 0000 00 36                    1 087,98                
231 10 00000 0000 0000 00 3722 5169 000 300,00 svoz komunálního odpadu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5139 000 20,00 veřejná zeleň - nákup materiál        
231 10 00000 0000 0000 00 3745 5156 000 5,00 veř.zeleň - nákup benzinu          
231 10 00000 0000 0000 00 3745 51      25,00                
231 10 00000 0000 0000 00 37           325,00                
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5139 000 9,00 PO - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5156 000 6,00 PO - nákup pohonných hmot          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 5171 000 5,00 PO - opravy a udržování          
231 10 00000 0000 0000 00 5512 51      20,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5021 000 500,00 mzdy zastupitelé            
231 10 00000 0000 0000 00 6112 5032 000 50,00 zdravotní poj.za zastupitele          
231 10 00000 0000 0000 00 6112 50      550,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5011 000 210,00 mzdy zaměstnanců OÚ          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5021 000 200,00 ostatní osobní   výdaje          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5031 000 65,00 soc.pojištění hrazené obcí          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5032 000 25,00 zdravotní pojištění hrazené ob          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 50      500,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5136 000 5,00 tisk - předplatné            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5139 000 5,00 OÚ - nákup materiálu          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5161 000 4,00 OÚ - služby pošt            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5162 000 20,00 služby telekom. a radiokom.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5163 000 40,00 služby peněžních ústavů          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5168 000 40,00 zpracování dat inf.tech.          
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5169 000 19,00 OÚ - nákup služeb            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175 000 40,00 pohoštění            
231 10 00000 0000 0000 00 6171 5175     40,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171 51      173,00                
231 10 00000 0000 0000 00 6171          673,00                
231 10 00000 0000 0000 00 61                    1 223,00                
231                                              4 100,00                
                                   
Výdaje                          4 100,00                
                                   
                                   
Část III. Financování                              
                                   
                                   
Financování               0,00                
                                   
                                   
Celkem příjmy                      4 100,00                
Celkem výdaje                      4 100,00                
Saldo příjmů a výdajů           0,00                
Celkem financování             0,00                
                                   
                                   
                                   
Výběrová kritéria:                              
Nepoužita .                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

 

Vyvěšeno: 4.1.2017

Sejmuto: 19.1.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017    
                     
Příjmy r.2017                  
                     
Paragraf Položka Název Částka    
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč    
  4129 Tržby z prodeje dřeva 11 980 Kč    
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč    
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč    
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 45 000 Kč    
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 231 620 Kč    
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 750 000 Kč    
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 40 000 Kč    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 80 000 Kč    
  1121 Daň z příjmu právnických osob 740 000 Kč    
  1211 DPH 1 500 000 Kč    
  1511 Daň z nemovitostí 350 000 Kč    
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč    
           
    Příjmy celkem 4 100 000 Kč    
         
           
Výdaje r.2017    
           
Paragraf Položka Název Částka    
2212   Místní komunikace - opravy 450 000 Kč    
2221 5329 Příspěvek Benebus 59 019 Kč    
3639   Platby za elektrickou energii celkem 300 000 Kč    
2310   Pitná voda 300 000 Kč    
2333   Úprava vodních toků 50 000 Kč    
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 250 000 Kč    
3639   Opravy a udržování budovy OÚ 470 000 Kč    
3399   SPOZ 15 000 Kč    
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč    
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 72 532,52 Kč    
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč    
3639   Ostatní neinvestiční akce 100 000 Kč    
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč    
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 550 000 Kč    
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč    
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 398 448 Kč    
           
    Výdaje celkem 4 100 000 Kč    
           
           
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný    
           
           
Vyvěšeno: 5.12.2016        
           
Sejmuto: 20.12.2016        
           
           
     Do listinné podoby je možno nahlédnout      
     v úředních hodinách v kanceláři OÚ.      
           
           
           

 

Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019

  Rozpočtový výhled na rok 2017-2019      
               
      Výdaje      
               
    2017   2018   2019  
Mateřská škola 250 000 Kč   250 000 Kč   250 000 Kč  
CHOPOS   73 000 Kč   73 000 Kč   73 000 Kč  
BENEBUS   59 000 Kč   59 000 Kč   59 000 Kč  
Pitná voda   300 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Uhlí   135 000 Kč   135 000 Kč   135 000 Kč  
Elektřina   300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Komunální odpad 300 000 Kč   300 000 Kč   300 000 Kč  
Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč   150 000 Kč   150 000 Kč  
Údržba silnic   450 000 Kč   350 000 Kč   250 000 Kč  
Odměny včetně odvodů 1 050 000 Kč   1 050 000 Kč   1 050 000 Kč  
Ostatní režie   933 000 Kč   1 083 000 Kč   1 083 000 Kč  
Investiční a neinvestiční akce 100 000 Kč   200 000 Kč   300 000 Kč  
  Výdaje celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
      Příjmy      
               
    2017   2018   2019  
Příjmy daňové 3 460 000 Kč   3 460 000 Kč   3 460 000 Kč  
Příjmy nedaňové 640 000 Kč   640 000 Kč   640 000 Kč  
  Příjmy celkem 4 100 000 Kč   4 100 000 Kč   4 100 000 Kč  
               
               
V celém rozpočtovém výhledu na uvedené roky předpokládáme, že příjmy se budou rovnat výdajům tzn.Rozpočty
v těchto letech budou navrhovány jako vyrovnané.          
               
  Vyvěšeno: 5.12.2016            
  Sejmuto: 20.12.2016            
               

Do listinné podoby je možno nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři OÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016
                 
Příjmy r.2016              
                 
Paragraf Položka Název Částka
  4112 Dotace ze státního rozpočtu 44 400 Kč
  4129 Tržby z prodeje dřeva 10 640 Kč
  1340 Sběr a svoz komunálních odpadů 172 000 Kč
2310 2111 Příjmy za vodné 100 000 Kč
3141 2111 Režijní náklady na obědy ve ŠJ - ARCHA 35 000 Kč
3613 2132 Příjmy z pronájmu majetku 259 020 Kč
       
  1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 650 000 Kč
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 10 000 Kč
  1113 Daň z příjmu fyzických osob 70 000 Kč
  1121 Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč
  1211 DPH 1 360 000 Kč
  1511 Daň z nemovitostí 303 940 Kč
3722 2111 Příjmy za třídění separovaného odpadu 35 000 Kč
       
    Příjmy celkem 3 700 000 Kč
     
       
Výdaje r.2016
       
Paragraf Položka Název Částka
2212   Místní komunikace - opravy 70 000 Kč
2221 5329 Příspěvek Benebus 56 345 Kč
3639   Platby za elektrickou energii celkem 250 000 Kč
2310 5362 Poplatek za odběr podzemních vod 20 000 Kč
2310   Akce vodovod Petroupec 150 000 Kč
2333   Úprava vodních toků 25 000 Kč
3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 220 000 Kč
3392   Opravy a udržování budovy KD 580 000 Kč
3639   Nákup uhlí 135 000 Kč
3639 5329 Příspěvek DSO Chopos 64 113 Kč
3639 6371 Příspěvek na domovní ČOV 150 000 Kč
3639   Ostatní investiční a neinvestiční akce 428 655 Kč
3722   Svoz komunálního odpadu 300 000 Kč
6112   Zastupitelstvo - OOV + zdravotní pojištění 470 000 Kč
6171   Ostatní pravidelné výdaje - mzdy 500 000 Kč
6171   Ostatní služby + nákup materiálu 345 000 Kč
       
    Výdaje celkem 3 700 000 Kč
       
       
Rozpočet Obce Petroupim na rok 2016 je sestaven jako vyrovnaný
       
       
Vyvěšeno: 8.12.2015    
       
Sejmuto: 23.12.2015    
       
       

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Petroupim, Petroupim 74, 256 01 Benešov – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.

Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru

Nahlížení do registru

Závěrečný účet za rok 2016 - Návrh

Protokol_o_schvaleni_ucetni_zaverky_MS.pdf

Protokol_o_schvaleni_ucetni_zaverky_obce_Petroupim.pdf

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Petroupim_za_rok_2016.pdf

Ucetni_vykazy_rok_2016.pdf                                             1.

 

               Závěrečný účet obce Petroupim za rok 2016 -  Návrh

 

 

Finanční hospodaření obce Petroupim v roce 2016

 

 

V zákonném termínu zveřejněný návrh rozpočtu zastupitelstvo obce schválilo dne 7. 12. 2015

Rozpočet obce Petroupim na rok 2016 schválilo zastupitelstvo obce dne 28.12. 2015.

 

Obec hospodařila od počátku roku s níže uvedenou podobou rozpočtu pro

rok 2016.

 

Schválený rozpočet

Celkové příjmy                                                                 3.700.000,00 Kč

Celkové výdaje                                                                3.700.000,00 Kč

 

 

Do hospodářského roku obec vstoupila s finanční rezervou:

stav na bankovním účtu k 31.12.2015                                 1.122.040,28 Kč

V průběhu hospodářského roku obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo celkem deset rozpočtových opatření.

 

Upravený rozpočet

Celkové příjmy                                                                   5.346.590,00 Kč

Celkové výdaje                                                                   4.734.320,00 Kč

 

Poslední úprava rozpočtu schválena zastupitelstvem obce vykázala výsledný účet hospodaření:

 

Skutečnost

Celkové příjmy                                                                   5.346.588,36 Kč

Celkové výdaje                                                                    4.735.068,66 Kč

 

 

 

Obec Petroupim v roce 2016 ukončila hospodaření s výsledkem:

Přebytek ve výši                                                                     611.519,70 Kč

 

 

 

 

 

 

                                                           2.

 

 

Obec je zřizovatelem:

Příspěvková organizace Mateřská škola Petroupim

Obec použila v průběhu roku své kontrolní mechanismy k dohledu nad rozpočtovou kázní organizace. Se svěřenými prostředky organizace hospodařila dle schválených směrnic.

 

Hospodaření: náklady                                          2.314.443,49 Kč

                         výnosy                                         2.382.773,80 Kč

                                                          

 

Příspěvek na provoz od obce                                     220.000,00   Kč

 

Místní organizace, spolky, sdružení

 

Obec podporovala Sbor dobrovolných hasičů jak finančně, tak i materiálně.

Spolupráce je na velice dobré úrovni.

Finanční příspěvek od obce pro Sbor činil 21.136,- Kč.

 

 

Členství v zájmových sdružení obcí

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Členství v tomto svazku umožňuje obci zabezpečit dopravní obslužnost ve svém správním území.

                                                    

Výdaje spojené s členstvím:

Příspěvek na dopravní obslužnost: 295 obyvatel x 190,- Kč         56.050,00 Kč

Příspěvek na činnost:                     295 obyvatel x 1,00 Kč               295,00 Kč

Celkem:                                                                                               56.345,00 Kč

 

 

V roce 2016 byla obec nadále členem svazku obcí CHOPOS.

Členství v tomto svazku pomáhá obci v její činnosti a získávání dotací, které by se jí jako samostatné nepodařilo získat.

 

Příspěvek na činnost CHOPOS:                                    48.000,00 Kč

Podle počtu obyvatel:                                                       1.152,00 Kč

Rozhledna Špulka – rezervní fond oprav                        3.440,64 Kč  

Navýšený příspěvek na obyvatele                                   11.520,00   Kč

2% z dotace                                                                          3.600,00   Kč                                                          

Celkem:                                                                           67.712.64 Kč

 

 

                                                           3.

 

 

Obec Petroupim je členem Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska.

 

Výsledek hospodaření pro obec Petroupim v roce 2016

Příjmy                                                                                 229.590,37  Kč

Výdaje                                                                                 203.232,88 Kč

Rozdíl                                                                                 26.357,49 Kč      

                                                          

 

Výsledek hospodaření za rok 2016 dle výkazu zisku a ztrát k proplacení

v roce 2017                                                                            31.161,06 Kč  

 

 

 

 

 

V roce 2015 proběhlo zateplení budovy kulturního domu Petroupim.

Název veřejné zakázky: Zateplení kulturního domu Petroupim

V roce 2016 obdržela obec doplatek na tuto zakázku.

 

Investiční dotace ze SFŽP                                                      7.180,22 Kč

Investiční dotace z EU                                                          122.063,87 Kč

Celkem                                                                                  129.244,09 Kč

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

V roce 2016 získala obec finanční prostředky na opravu komunikace v Petroupci.

Název veřejné zakázky: Úprava komunikace k vodárně

 

Neinvestiční dotace Min. pro místní rozvoj                            

Dotace                                                                                       171.600,00 Kč

 

Spoluúčast obce                                                                           171.776,37 Kč

 

 

 

Akce celkem                                                                               343.376,37 Kč

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   4.

 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

V souladu se zákonem o obcích 128/2000 Sb.,dle § 42 až 45 požádal starosta obce v řádném termínu odbor kontroly KÚ Středočeského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 dle ustanovení zákona č.420/2004 Sb. Kontrola byla provedena dne 2. 6. 2017, a to za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 

 

                                                                  

 

 

 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

            Finanční výkazy za rok 2016

 

 

Vyvěšeno: 7. 6. 2017                                                          

 

Sejmuto: 23. 6. 2017

 

 

 

Vyvěšeno na EÚD.

 

 

 

 

 

Zastupitelé

Starosta obce Jiří Černý
Místostarostka obce Jana Fraňková
Předsedkyně finančního výboru Jaroslava Škvorová
Předseda kontrolního výboru Libor Šilínek
Předsedkyně kulturního výboru Mgr. Jana Černá
Předseda výboru SPOZ Petr Pohunek
Zastupitel Petr Hruška

Jak v Ottově slovníku naučném

Petroupin (dnes Petroupim) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1890 měla ves 16 domů a 100 obyvatel.

Petroupinec (dnes Petroupec) - ves v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1890 měla ves 16 domů a 100 obyvatel.

Sembratce (dnes Sembratec) - osada v Čechách, hejtmanství, okres a pošta Benešov, fara Okrouhlice. V roce 1900 měla ves 12 domů a 71 obyvatel.

Ottův slovník naučný

Historie obce v datech

Dávnověkost

V šedé dávnověkosti patřil kraj, v němž leží naše vesnice k župě kouřimské(zličské), jejímž střediskem byl hrad Kúřím(Zlíč) nynější Kouřim.

Bylo to panství rodu Slavníkovců. Když tento rod r.997 vymřel, dostal se tento kraj pod vládu Přemyslovců.

Dle popisu pražské arcidiecéze, který udělán byl na rozkaz arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi r. 1334 – 1350 patřily archidiakvátu kouřímskému a jeho části diakvátu štěpánovské fary: Okrouhlice, Kozmice a Teplýšovice.

Rytíři Jiskrové

V Petroupimi stával dvorec rytířů Jiskrů, kteří se psali z Petroupimě. Soudě dle okolních dvorů byl asi vystavěn z kamene.

1318 Beneš rytíř z Petroupimi

Roku 1318 sídlil tu Beneš rytíř z Petroupimě.

1358 Ctibor rytíř z Petroupimi

Roku 1358 uvádí se tu Ctibor rytíř z Petroupimě, který byl spolupatronem teplýšovského kostela s rytířem Přísňakem z Kozmic.

1388 Slávek rytíř z Petroupimi

Roku 1388 daroval Slávek rytíř z Petroupimi kus lesa kostelu v Teplýšovicích, kde byl tenkráte farářem Petr z Královic (1379 – 1395).

1440 Jan z Petroupimi

Roku 1440 zúčastnil se rytíř Jan z Petroupimi sjezdu šlechty v Čáslavi.

1463 Aleš Jiskra rytíř z Petroupimi

V šlechtickém tituláři připomíná se r.1463 v Petroupimi rytíř Aleš z Petroupimi s manželkou Kateřinou.

1534 Vilém Jiskra rytíř z Petroupimi

Roku 1534 v témže tituláři je uveden Vilém Jiskra rytíř z Petroupimi.

1560 část pod Konopištěm

Roku 1560 patřila již část usedlostí k panství konopišťskému, neboť v zápise z r.1560, kterým Vilém ze Šternberka po svém otci Adamu ze Šternberka ujímal toto panství mezi vesnicemi k němu patřícími se uvádí i Petroupim se 6 usedlými.

Dějiny konopišťského panství

1562 Vilém ze Šternberka

Držitelem panství konopišťského byl Vilém ze Šternberka do r.1562. PO něm dostal Konopiště Jan ze Šternberka a držel je do roku 1578.

1578 Adam ze Šternberka

Po něm následoval Adam ze Šternberka, který zemřel r.1588 bezděten. Od tohoto roku Arkleb z Kunovic na Brodě Uherském a Suku.

1604 Přech z Hodějova

Roku 1604 koupil panství Přech z Hodějova a ten je držel do r.1610.

1622 Albrecht z Valdštejna, Pavel Michna z Vacínova 1623

Po něm následoval jeho syn Bernard a ten je držel do r.1622, kdy je dostal Albrecht z Valdštejna a 22.února 1623 Pavel Michna z Vacínova generální komisař Čech po bělohorské bitvě .

1636 Václav Michna, 23/5 1667 Zikmund Michna

Roku 1636 zdědil panství jeho syn Václav a držel je do 23. května 1667, kdy je odkázal svému synovci Zikmundu Norbertovi hraběti z Vacínova.

Jiří ze Sitzensdorfu 1673

Jeho syn Jiří prodal prodlužené panství Jiřímu Ludvíkovi, rytíři ze Sitzensdorfu r. 1673.

Jan z Vrtby 1715

Od syna tohoto držitele – Filipa koupil panství toto František Karel Přehorovský z Kvajesovic, který je r.1715 prodal Janu Josefu rytíři z Vrtby, který přikoupil statek mračský s mnohými vesnicemi mezi nimiž se uvádí i Petroupim.

1734 František z Vrtby

Týž zemřel 14.srpna 1734 a po něm zdědil panství jeho synovec František Václav hrabě z Vrtby. Protože byl nezletilým vládla za něho jeho matka Marie Anna rozená z Klenového provdaná podruhé za Tekolli de Galagach.

18.7. 1775 selské povstání

18.července povstali ozbrojení konopiští poddaní proti svému panstvu. Tentokráte byl direktem panství Josef Schaller. Povstání bylo zdoláno zbraněmi. Asi i někteří petroupimští se zúčastnili této vzpoury. Mezi zabitými byl Jakub Hanibal z Kozmic č.14 starý 45 let.

1775 Robotní patent Marie Terezie

Robotním patentem císařovny Marie Terezie z r.1775 byla zrušena osobní nesvoboda selského lidu, poměr mezi vrchností a poddanými stal se právním poměrem, takže bylo poddaným vráceno alespoň starodávné a přirozené právo žaloby proti útisku.

1762 Krajské úřady

Pro lepší dohled na zachovávání tohoto zákona bylo proměněno posadrádní zřízení krajských hejtmanů, kteří byli osoby stavu panského nebo rytířského v kraji usedlí. Na jejich místa byly ustaveny královské krajské úřady, jakožto dozorci nad plněním vyšších rozkazů. V jejich čelo byli postaveni státní zřízenci úplně závislí na gubernice (nejvyšším úřadu zemském, kterému v Čechách stál šlechtic – zákon z r.1762).

1781 Zrušení nevolnictví

Roku 1781 zrušil císař Josef II. Nevolnictví. Sedlák stal se osobně svobodným mužem, nebyl vázán setrvati ve svazku velkostatku, jeho děti nesměly býti již nuceny k panské službě, měly již volnost věnovati se řemeslu nebo studiu, mohly vcházeti ve sňatek bez povolení panstva. Tím nebyl poddanský svazek zrušen, vrchnosti si zachovaly část soudní správy a berní, zůstaly selské platy a roboty plynoucí z práv pánů k poddanské půdě, ale i ty měly býti nově upraveny. Josef II.spojil tuto otázku s reformou pozemkové daně, které měla podléhati stejně půda dominikální (panská) i rustikální (patřící poddaným)

1785 Nový katastr

Roku 1785 byl zdělán nový katastr vyměřující každou parcelu.

1789 Nové zdanění

Roku 1789 byly prohlášeny zásady nového zdanění. 13% hrubého výnosu průměrného mělo býti odváděno státu.

Poddaní měli právo se vykoupiti nebo za robotu a jiné dávky dávati vrchnosti 17% hrubého průměrného výnosu.

Těmito reformami ulehčilo se selskému lidu, ale šlechta byla zle dotčena.

1830 Jan z Lobkowitz

František Josef hrabě z Vrchoty zemřel 27.srpna 1830 odkázav své panství knížeti Janu Karlovi z Lobkowic.

7.9.1848 Zrušení poddanství

Za tohoto držitele panství dne 7.září 1848 (za císaře Ferdinanda V.) zrušil říšský sněm ústavodárný ve Vídni poddanství a dal selskému lidu občanskou rovnoprávnost.

Patrimoniální(dědičné) vrchnosti byly odškodněny závazným výkupem dávek u poddanských robot, které provedly zemské fondy vyvazovací. Toto zrušení posledního zbytku středověkého feudalismu (soustava šlechtické vlády) byly nejcennějším výsledkem revoluce roku 1848.

František Lobkowitz

Po Janu Lobkowicovi nastoupil jeho syn František Eugen kníže z Lobkowic, kterého svobodní občané zvolili starostou benešovského okresu.

Arcivévoda František de Este

Roku 1887 koupil panství konopišťské následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand de Este.

Kdyby prozřetelnost boží nebyla určila, aby byl degenerovaný následník trůnu zabit principem v Sarajevu 28. června 1914 i se svojí chotí Žofií, snad by byl skoupil celý benešovský okres a učinil jej germanským ostrovem v české zemi.

Československá republika

28.říjen 1918 přinesl svobodu všemu lidu Československému a majetek zpupného Habsburka připadl Československé republice.

obecní kronika - Josef Patka

Kronika obce

Usnesením letopisecké komise obce Petroupimi ze dne 15.února 1929 byl jsem já Karel K. Patka,řídící učitel v Petroupimi ustanoven kronikářem zdejší obce.Této funkce jsem se téhož dne ujal. Narodil jsem se dne 22.října 1878 v Struhařově u Okrouhlice, kde můj otec Mikuláš byl řídícím učitelem. Vychodil jsem 5 tříd obecné školy v Bystřici, 4 třídy pisaritského gymnasia v Benešově, 5 třídu vyššího gymnasia a v Praze po absolvování 4 ročníků učitelského ústavu v Praze, vykonal jsem tamtéž 8. července 1899 zkoušku učitelské dospělosti, 27. listopadu zkoušku učitelské způsobilosti a 5. května 1909 zkoušku z jazyka německého.Mimo uvedené vzdělání absolvoval jsem kursy k dalšímu sebevzdělání, mezi nimi i celoroční kursy z I. A II. Odboru pro školy měšťanské, kurs pro pokračovací školy obchodní a živnostenské, po němž jsem vykonal zkoušku pro tyto školy. Působil jsem jako učitel 8 roků na obecné šestitřídní škole chlapecké v Benešově, 13 roků na šestitřídní obecné škole v Poříčí nad Sázavou, 8 roků jsem byl definitivním řídícím učitelem na obecné trojtřídní škole v Třebešicích, kdež jsem napsal obecní kroniku od r. 1350 – 1927 Dekretem zemské školní rady v Praze ze dne 5.5.1928 č. 40 533.z.š.r. byl jsem ustanovený definitivním řídícím učitelem na obecné dvoutřídní škole v Petroupimi od 1. srpna 1928. Prodělal jsem světovou válku na různých bojištích.nezraněn ale nemocen malárií vrátil jsem se do své vlasti. Dožil jsem se štěstí svého národa,jeho osvobození.Od 28. října 1918 do 1. března 1919 byl jsem ve službách své vlasti a mám tu čest býti dosud záložním nadporučíkem naší československé armády v 48. pěším pluku. Z uvedeného je patrno, že celý můj život od kolébky je těsně spjat s naším krajem. Jako studentík III. Třídy gymnasia a bydlil jsem u svého strýce Františka Kubáta, rolníka v Okrouhlici č.p. 3, a v odtud jsem někdy chodil nakupovat ke kupci do Petroupimi. Tenkráte jsem netušil,že po letech na sklonku své učitelské dráhy, přijdu do této vesničky a tu psáti budu její paměti. Napsal jsem řadu národopisných článků do různých časopisů, řada jich je uložena ve vlastivědném sborníku „Pod Blaníkem“. Než počnu psáti dějiny své obce, jejíž občanem jsem dle zákona, vzpomenouti musím slavného římského dějepisce Tita Livia, který napsal : „Nevím,zda vykonám záslužné dílo, vypíši-li dějiny města Říma od jeho založení“. I já si totéž myslím když počínám tuto práci. Ujal jsem se této práce s láskou, chtěje ze šera minulosti co nejvíce vyčerpati a zachovati potomstvu k poučení. Připomínám mu nápisu na staré konopišťské kovárně: „Consule practeritum,praesens rege cerne futurum.“(Raď se s minulostí, řiď se přítomností a pohlížej do budoucnosti.) Ke své práci použil jsem mimo listinného materiálu také těchto pramenů.

Postup Práce

Když jsem sestavil dějiny jednotlivých čísel a doplnil svůj elaborát v archívu města Benešova, sezval jsem si majitele popisných čísel do školy a to dne 2. února 1930 majitele popisných čísel 1-25 z Petroupimi, 9. února 1930 majitele popisných čísel 26-50, konečně dne 16. února 1930 majitele popisných čísel z Petroupce a Sembratce. Tu jsem jim přečetl, dějiny jejich usedlostí, doplnil je dle jejich dokladů a tak zkorigoval připravenou látku. Dne 10. března 1930 začal jsem psáti do této knihy. Nejprve popis vesnice, potřebné statistiky, pokud jsem jich mohl obstarati, dějiny obce, jak jen bylo možno z pramenů vyčerpati, asi od roku 1318. Protože obyvatelé obce konali robotu na třech panstvích a potom zde byli i svobodníci, vylíčil jsem stručně dějiny oněch vrchností i dějiny svobodníků.

Potom následuje vylíčení dějin usedlostí v Petroupimi, Petroupci a Sembratci. Tato část zabírá největší část knihy této. Tu připomínám, že kde mi obstarali majitelé usedlosti nějaký písemný doklad, aneb jsem sám se mohl nějakého dopátrati, s láskou jsem rozmnožil dějiny té usedlosti.

Po této části následují dějiny světové války. Účastníci její pomalu zmizeli ze světového dějiště,nechť si potomci přečtou v hrozném utrpení našeho listu i v nadšení, jaké vyvolal státní převrat 28. října 1918.

Dále vylíčil jsem dějiny místních korporací, pokud jsem mohl nahlédnout do zápisů jejich. Titulní list, mapu Petroupimi, plán osad mi namaloval Miloš Boháč z č.9 stud VII, začež mu zde vzdáváme vroucí dík.

Konečně následuje chronologický záznam událostí pamětihodných od roku 1892.

Děkuji vroucně vzornému starostovi naší obce p.Karlu Kováři, který s největší ochotou vycházel vstříc každému přání a v mé práci mi byl nápomocen, děkuji p.Karlu Smolíkovi, rolníkovi na odpočinku v Petroupci, který mi ochotně zapůjčil svoji rodinnou kroniku, listinný materiál a byl mi ochotným rádcem, děkuji panu Františku Škvorovi, rolníku na odpočinku z č.43, jehož jméno jako zlatá nit vynese stránkami této knihy, za radu a pomoc konečně všem funkcionářům místních korporací, kteří mi ochotně dali k dispozici své záznamy.

Nechť strom, který jsem zasadil nese ovoce pokolením budoucím!

Práci tuto konal jsem čestně, bez odměny za otřeseného zdraví a slábnoucího jen.

Láska občanů dává škole naší vše, čeho potřebuje a proto důvěra za důvěru, láska za to vše.

V Petroupimi 19.srpna 1930