Ostředecký fotbalista roku 2008

Vyhlašujeme

 

1. ročník ankety

 

Ostředecký fotbalista roku

 

Založme společně tradici!


OBEC OSTŘEDEK


 SONA_GLASS


 Ing- Marek Škvor - Dřevěné království


 

!!! Děkujeme sponzorům naší ankety !!!

 

Další sponzorské dary pro zajištění odměn vítězům ankety a pro zajištění společenské akce pro vyhlášení vítězů uvítáme-

Připojte se k nám-


  

Zveme tímto všechny fotbalisty a fandy ostředeckého fotbalu k hlasování a věříme v jejich seriózní přístup!


Pravidla:

1) Hlasování probíhá formou emailových zpráv na adresu: obchod@drevenekralovstvi-cz nebo vyplněním hlasovacího lístku v restauraci SPZV v Ostředku-

2) Hlasující zašle ve zprávě své pořadí pěti nejlepších fotbalistů- Hlasovací zpráva / lístek musí obsahovat jméno a příjmení hlasujícího, jinak bude považována za neplatnou- Každý může hlasovat jen jednou, ať formou mailu nebo vyplněním lístku-

3) Hlas může obdržet pouze fotbalista, který v roce 2008 odehrál v dresu Ostředka(A nebo B) alespoň jedno soutěžní utkání-

4) Hlasovat můžou i fotbalisté, kteří splnili podmínku dle bodu 3- Pokud však dají hlas i sobě, nebude jim počet bodů za hlas sobě započítán-

5) Bodování hlasů je následující: 1- místo 6b-, 2- místo 4b-, 3- místo 3b-, 4- místo 2b-, 5- místo 1b-

6) Hlasovací zprávy s menším počtem pořadí než 5 jsou platné, pokud obsahují alespoň 3 pořadí, za chybějící pořadí však body nebudou uděleny- Pokud zpráva obsahují více fotbalistů než 5, je považována za neplatnou, ledaže by obsahovala pořadí, potom dostanou body fotbalisté pouze na 1-5- místě-

7) Pokud bude hlasovací zpráva obsahovat jméno fotbalisty nesplňujícího podmínku dle bodu 3 těcho pravidel, je platná, ale tento fotbalista nebude zařazen do ankety a body za jeho pořadí nebudou uděleny-

8) Vítězem ankety se stává fotbalista s největším počtem bodů- V případě rovnosti bodů, rozhoduje o vítězi počet 1- míst- Pokud i tento počet je shodný, postupuje se analogicky s počtem pořadí na 2-5- místě- Pokud ani poté není rozhodnuto, určí vítěze organizační výbor ankety po konzultaci s trenéry a kapitán fotbalového celku Ostředek-

9) Hlasování formou emailových zpráv bude ukončeno 31- ledna 2009 ve 24h- Zprávy doručené po tomto datu nebo lístky vyplněné po tomto datu nebudou zahrnuty do hlasování- Hlasování formou vyplnění anketního lístku v místní restauraci bude ukončeno 31-ledna v 20h-

10) Formu vyhlášení výsledků a odměnu pro vítěze sdělí organizátor později-

11) Organizátor si vyhrazuje právo anketu zrušit v případě, že obdrží méně jak 15 hlasovacích zpráv nebo hlasování nebude probíhat seriózním způsobem-

12) Organizátor si dále vyhrazuje právo změnit do doby ukončení hlasování pravidla soutěže-