Stavební povolení MěÚ Sázava z roku 2013 - Modernizace D1 - úsek 3

 

Na základě diskuze během veřejné schůze konané dne 6. 5. 2016 zveřejňujeme stranu 5 ze stavebního povolení vydaného v roce 2013 MÚ Sázava pro úsek 3 modernizace D1-

 

Bod č. 36 se týká povinosti stavebníka ohledně zajištění pitné vody pro naší obec-

 


 

Příloha: 20165994824886577.pdf