Interní směrnice obce Ostředek k Vyhlášce č. 220/2013

Zastupitelstvo obce Ostředek na svém zasedání dne 7. 4. 2014 schválilo a vydává následující směrnici:

Prováděcí směrnice k Vyhlášce č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Provadeci smernice k vyhl.c.220-2013.pdf