Toulky po již neexistujících místech Ostředecka

Několik fotek ukazuje místa v Ostředku a jeho okolí, která již dávno neexistují a jsou po generace uchovávána v paměti místních pouze vyprávěním a předáváním historek.

 

"Hrad, Na hradě"

Častým cílem procházek bývá lokalita zvaná "Hrad, Na Hradě", která se nachází nad vsí na vrchu mezi Čakovem a Tatouňovicem. Koncem 14. století zde sídlil známý loupežný rytíř Mikuláš Zúl z Ostředku.

 

"Leštnice, Líšnice

Ves Lěštnice (Líšnice) se nacházela v lokalitě, kterou dnes nazýváme "V hutích", konkrétně na úpatí kopce nad dnešním "huťským" rybníkem směrem k Čakovu. Zánik vsi je datován do období třicetileté války.

 

"Cihelna"

Nedaleko Javorka směrem k Ostředku bývala cihelna, kterou nechaly zbořit Němci za 2. SV.

 

Kříž pod Javorkem

Nedaleko od míst, kde bývala cihelna, stále stojí dřevěný kříž. Dříve stával na rozcestí cesty z Vodsliv do Třemošnice, Ostředka a Choratic, nyní se nachází uprostřed polí.

 

Foto: Ing. Marek Škvor