Oprava kapličky v Mžížovicích

V první polovině října byla dokončena oprava kapličky v osadě Mžížovice. 

Realizátorem byl stavební firma Jiří Sadílek. 

Celkové náklady činily 237 316Kč včetně DPH. 

Tato akce byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 150.000 Kč z dotačního podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci).

 

Ing. Marek Škvor
Starosta

Foto: Ing. Marek Škvor