Varhany pro svatovítskou katedrálu - sbírka

Dne 24. dubna 2017 došlo k slavnostnímu podpisu smlouvy na varhany pro katedrálu Sv. Víta (viz. foto níže). I Obec Ostředek přispěla do nadačního fondu svatovítské varhany. Pokud i vy chcete přispět libovolnou částkou, můžete tak uskutečnit na č. účtu: 2109930876/2700.

Bližší informace naleznete: www.svatovitskevarhany.com

Letáček: varhany-pro-katedralu_A4-tisk.pdf