Pálení čarodějnic a stavění májky v Ostředku

Jako každý rok, tak i ten letošní jsme se sešli na návsi před hospodou, abychom oslavili příchod jara. Počasí se vyvedlo a tak nic nebránilo tomu, si večer hezky užít.

Ženy nazdobily májku, kterou pak muži postavili na obdiv všem. Děti si pochutnávaly na opečených buřtících a dospělí na chlazeném pivečku.

Když se začalo stmívat, vyrazil průvod obyvatel směrem ke kopci vedle bývalé Jawy, kde byl zapálen veliký oheň, ve kterém uhořela symbolická čarodějnice. Se vším pomáhali hasiči Ostředka, kterým patří naše poděkování.

 

Michaela Nedvědová

 


 

 

foto: Marek Škvor

foto: Jana Neradová