Informace o výši poplatků v roce 2017

INFORMACE !

Výše poplatků za psy a za svoz komunálního odpadu v obci Popovice se pro rok 2017

NEMĚNÍ.

 

 

V Popovicích dne 8.12.2016                                                                                     František Páv,starosta