Obec Kozmice

Správní území obce Kozmice se rozkládá na výměře 796,13 ha na jednom katastrálním území Kozmice.


Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Kácova Lhota       
- Kozmice   
- Rousínov


V obci žije 316 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Oznámení zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 21. 2. 2018

OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 21. 2. 2018

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Rozpočtové opatření č. 1

4) ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství, informace k riziku navýšení nákladů za   

    odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města.

5) Různé

 

 

 

V KOZMICÍCH  14. 2. 2018                                                                                 Helena Matoušková

                                                                                                                              starostka obce

Vyvěšeno dne:  14. 2. 2018

Sňato dne:     ……………………