Zastupitelé

Starostka obce Helena Matoušková
Místostarostka obce Martina Posoldová
Předseda finančního výboru Radek Krupa
Členové finančního výboru Lenka Chomická
  František Nepraš
Předseda kontrolního výboru Luboš Sládek
Člen kontrolního výboru Martin Papež