Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Litichovice 15. 9. 2017