Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2014

V přiložených souborech naleznete:
Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2014
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Odboru kontroly Středočeského kraje
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce
Výkaz zisku a ztráty obce
Rozvahu územního samosprávního celku
a příslušné Přílohy.

Závěrečný účet obce za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
FIN212M0000000224
VYSLEDOVKA0000000221
ROZVAHA0000000220
PRILOHA0000000222