Zápis č. 45 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice ze 9.8.2017

 

Zápis č. 45

ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice,

konaného dne 9.8.2017, od 19:00 hodin

 

 

Navržený program:

                        1) Pronájem pozemků na sportovišti

                        2) Provoz prodejny smíšeného zboží                 

                        3) Nákup užitkových a herních prvků

                        4) Schválení zadání územního plánu

 

Zapis_9_8 _3_.pdf

 

Přílohy:

Katastrální mapa

Dopis odboru MěÚ Vlašim

Zadání územního plánu Bílkovice