Zápis č. 41 ze zasedání obecního zastupitelstva

Zápis č. 41 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílkovice, konaného dne 20.4.2017, od 19:00 hodin.

 

Projednávaný program:

                        1) Zahájení a schválení programu

                        2) Koupě vozidla AVIA pro SDH

                        3) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu sportu a volnočasové prevence

                        4) Smlouva o vytvoření společného školského obvodu

                        5) Investice do výměny oken v budově č.p. 78

                        6) Diskuze a závěr

 

Podrobný zápis

Příloha - Fotografie

Příloha - Kupní smlouva

Příloha - Dohoda o vytvoření školského obvodu

Příloha - Cenové nabídky