Výzva k podávání návrhů na změny v novém územním plánu

 

Výzva

k podávání návrhů pro nový územní plán obce Bílkovice

  

            Zastupitelstvo obce Bílkovice rozhodlo dne 11.4.2017 usnesením č. 40.6. o pořízení nového územního plánu, který nahradí stávající Územní plán obce Bílkovice včetně jeho změn č. 1 - 4.

 

            Protože územní plán patří mezi základní nástrojové nástroje rozvoje obce, který stanovuje zejména jeho urbanistickou koncepci, koncepci ochrany hodnot a který určuje podmínky, jakým způsobem je možné území využívat, je žádoucí, aby se o proces pořízení územního plánu zajímali jak vlastníci staveb a pozemků na území obce, tak i široká veřejnost.

 

            V tuto chvíli je proces pořízení nového územního plánu na úplném začátku, a právě nyní je tedy ta nejvhodnější doba pro podání návrhů na nový územní plán (obsahující např. požadavky na úpravu nebo změnu využití pozemků nebo další podněty k řešení). Tyto návrhy se podávají buď písemně na adresu obecního úřadu obce Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, nebo datovou schránkou (ID datové schránky: qevbgeh), popř. elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a měly by být podány do 10.7.2017.

 

            Každý návrh musí obsahovat údaje, stanovené v §46 odst. 1 stavebního zákona:

 

- údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození / název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla, osoba oprávněná jednat)

- uvedení katastrálního území, parcelních čísel pozemků, u kterých je navrhována změna, příp. jiných údajů, umožňujících jednoznačnou lokalizaci území, a číslo listu vlastnictví

- návrh změny na využití ploch

- údaje o současném využití ploch

- důvody pro navrhovanou změnu

- vlastnoruční podpis navrhovatele

 

Proto se doporučuje použít formulář ZDE.

Originál výzvy