Usnesení č. 49

 

1) Zahájení a schválení programu

2) Slib člena zastupitelstva obce Bílkovice

3) Volba Starosty obce

4) Záměr prodeje pozemků – hájovna Bruk

5) Strop škola

6) Diskuze a závěr

 

Originál usnesení