Usnesení č. 46

 

 

Usnesení č.46

zastupitelstva ze dne 29.8.2017

 

 

 1. Zastupitelstvo obce Bílkovice schválilo následující program zasedání:

                        1) Kupní smlouva o koupi nemovité věci

 2. Zastupitelstvo obce Bílkovice pověřilo starostu obce uzavřením Kupní smlouvy o koupi nemovitých věcí, tj. pozemků parc.č. 613/30 a 613/39 o celkové výměře 794 m2 za cenu 27 790 Kč od majitelů Václava Strnada a Lukáše Strnada, oba bytem Bílkovice 40.

 

 Originál usnesení

 Zápis